Mój Toruń: Główna » Aktualności » Ścieralna na Łódzkiej

Ścieralna na Łódzkiej 

[MZD]

Trwa przebudowa ulicy Łódzkiej w Toruniu. Drogowcy z firmy PBDI S.A. rozpoczęli układanie pierwszych warstw asfaltu. Jest on układany na nowej jezdni, po stronie południowej. Nawierzchnię zyskają ścieżki rowerowe. Prace w tych dwóch miejscach są prowadzone równolegle. Przy nowej jezdni gotowe są chodniki i oświetlenie, które zostało już uruchomione. –Ułożenie warstw bitumicznych na nowej jezdni, pozwoli nam na realizację robót po drugiej stronie. Przełożenie ruchu planujemy w lipcu-wyjaśnia Krzysztof Szramowski z firmy PBDI S.A.

Na starej jezdni usuwane są kolizje. Na odcinku od stacji benzynowej do ul. Zimowej wykonywane jest koryto pod jezdnię i ustawiane są krawężniki.

Ulica Łódzka zostanie przebudowana na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej (skrzyżowanie z Trasą Wschodnią). Długość przebudowanego fragmentu wynosi 1,3 km.

W ramach przebudowy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Z kolei dzięki budowie chodnika i ścieżki rowerowej poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Po przebudowie ulica Łódzka stanie się trasą dwujezdniową i będzie posiadała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Warto dodać, że w rejonie skrzyżowań powstaną dodatkowe pasy, pozwalające skręcającym na bezkolizyjne pokonanie skrzyżowania.

Po zakończeniu prac będzie także przejazd tzw. bajpasem z Trasy Wschodniej w kierunku centrum i Poznania. Poprawi się również komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Wykonawcą robót jest firma PBDI. Koszt przeprowadzonych prac to 11,6 mln zł , a termin ich zakończenia to 30 listopada 2015 r.

[MT/MZD]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama