Mój Toruń: Główna » Aktualności » Absolutorium dla prezydenta

Absolutorium dla prezydenta 

[arroclint - sxc]

Nowe inwestycje, wyższe niż planowano dochody i o 56 mln zł niższy deficyt – tak wygląda wykonanie budżetu Torunia za 2012 rok. Podczas 43. sesji rady miasta, 20 czerwca 2013 roku, radni udzielili absolutorium prezydentowi Michałowi Zaleskiemu.

Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu miasta za rok poprzedni. Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że budżet miasta został przez prezydenta w 2012 r. wykonany prawidłowo.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, a ośmiu się wstrzymało. Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Torunia za ubiegły rok i wystąpiła o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia RIO była również pozytywna.

To był pracowity rok, w którym skutecznie realizowaliśmy zadania bieżące i inwestycyjne. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad wykonaniem budżetu i dziękuje za udzielenie mi absolutorium – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.

Budżet Torunia na rok 2012 zakładał następujące podstawowe wielkości:
dochody – 1 018 114 000 zł
wydatki – 1 199 040 000 zł
– w tym inwestycje – 520 500.000 zł
deficyt – 180 900 000 zł

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. plan zakładał:
dochody – 986 020 000 zł
wydatki – 1 126 696 000 zł
– w tym inwestycje – 422 789 000 zł
deficyt – 140 676 000 zł

Z kolei wykonanie wyniosło:
dochody ogółem – 988 865 000 zł
wydatki ogółem – 1 113 533 000 zł
– w tym inwestycje – 419 103 000 zł
deficyt budżetowy – 124 688 000 zł

Dochody miasta wykonano w 100,3%, wydatki w 98,5%, w tym inwestycje w 99,1%, wydatki bieżące w 98,7%, natomiast deficyt budżetowy był o 11,4% mniej niż pierwotnie planowano.

Dane te wykazują, że rok 2012 był kolejnym rokiem spowolnienia gospodarczego, który nie ominął również Torunia. Widać to było chociażby po słabej kondycji firm budowlanych czy rosnącej stopie bezrobocia. Przełożyło się to na spowodowane upadkiem Hydrobudowy opóźnienia w realizacji budowy hali widowiskowo-sportowej czy modernizacji basenu przy ZS 16.

Mimo to dochody budżetu miasta udało się zrealizować na poziomie wyższym od zaplanowanego o prawie 3 mln zł. Wprawdzie w trakcie roku pierwotny plan zmniejszono o 32 mln zł, ale zmniejszenie dotyczyło głównie środków inwestycyjnych, np. wstrzymania prac przy budowie hali przy ul. Bema czy blokowanej budowie Trasy Średnicowej. Zmniejszono także plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości o 10,5 mln zł, co było wynikiem racjonalnej gospodarki majątkiem miasta. Przeprowadzono aż 303 przetargi na zbycie nieruchomości, z których uzyskano ponad 27 mln zł. Warto zaznaczyć, że tylko cztery z 43 sprzedanych nieruchomości zbyto na poziomie 70% wartości określonej przez rzeczoznawcę, a 16 na wartość wyższą niż wycena.

W miejsce niższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości, w trakcie roku pozyskano dodatkowe dochody: wpływy z podatków, opłat, dywidend od spółek miejskich, odsetek od lokat bankowych czy zwrotu VAT od inwestycji na kwotę ponad 19 mln zł. Na podkreślenie zasługują podejmowane działania windykacyjne, tj. prawie aż 70 tys. wysłanych upomnień i wezwań do zapłaty i ok. 19 tys. szt. tytułów egzekucyjnych.

W kwestii zmian dotyczących planu wydatków istotne jest, że w zakresie wydatków bieżących zwiększenie dotyczyło praktycznie wyłącznie wydatków na wynagrodzenia w sferze oświaty i edukacji oraz dotacji dla szkół prywatnych. Co ważne – wzrost ten, w kwocie prawie 11,5 mln zł, nie został sfinansowany dodatkowym kredytem ani środkami uzyskanymi dzięki rezygnacji z realizacji innych zadań. 5 mln zł kwoty pochodziło ze zwiększonej subwencji oświatowej, a aż 6,5 mln zł wygospodarowano z dodatkowych dochodów bieżących.

Warto podkreślić, że w trakcie roku realizowano aż ponad 150 zadań inwestycyjnych. Co prawda pierwotny plan inwestycyjny zmniejszono o 101 mln zł, ale istotne zmiany i opóźnienia dotyczyły zaledwie trzech z nich: hali widowiskowo- sportowej (spowodowane upadkiem generalnego wykonawcy), Trasy Średnicowej (blokowanie budowy) i wykupów gruntów pod budowę Trasy Staromostowej planowaną do realizacji wspólnie z Irlandzką Grupą Inwestycyjną. Łącznie zmniejszenie wydatków na ten cel wyniosło w trakcie roku 45,5 mln zł. Pozostałe zmniejszenie to przekazanie trzech inwestycji do miejskich spółek: budowy sali koncertowej na Jordankach, projektu tramwajowego i BiT-City.

Bardzo istotnym i dobrze wróżącym dalszej kondycji miasta jest zmniejszenie deficytu aż o 56 mln zł. Dzięki temu już 2013 rok miasto zakończyło z zadłużeniem mniejszym od planowanego, a przekazanie inwestycji do miejskich spółek pozwoliło obniżyć planowane zadłużenie w kolejnych latach aż o ponad 100 mln zł.

Bezpieczna kondycja Torunia została potwierdzona analizą agencji ratingowej Fitch, która w 2013 r. podwyższyła ocenę finansową miasta. Fitch uznał, że perspektywa ratingów jest u nas stabilna, a miasto jest bardzo dobrze zarządzane pod względem finansowym i strategicznym. Wysoko oceniono także długoterminowe prognozy finansowe oraz bieżące monitorowanie sytuacji gospodarczej i finansowej miasta. W dobie kryzysu ekonomicznego takie podwyższenie oceny jest rzadkością i oznacza duży sukces Torunia.

[Urząd Miasta / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama