Mój Toruń: Główna » Aktualności » “Ale Jaja”

“Ale Jaja” 

“Ale Jaja”

17.03.2013.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu, organizująca Trzeci Wielkanocny Konkurs Wyrobów Dekoracyjnych pod nazwą „Ale jaja”, obejmuje działalnością edukacyjno – terapeutyczną i rewalidacyjną młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Skąd pomysł, idea zorganizowania konkursu? Okazuje się, że oferta przeglądów twórczości oraz konkursów plastycznych adresowana do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo uboga. Chcąc zatem umacniać poczucie własnej wartości, rozwijać zainteresowania oraz kreatywność dorosłych uczniów i podopiecznych podjęliśmy starania, by przeprowadzić konkurs, który swoim zasięgiem objąłby województwo Kujawsko-Pomorskie.

I mamy się czym pochwalić. To już trzecia edycja konkursu „Ale jaja”. Każdego roku otrzymujemy około 150 prac z całego regionu. Technika zdobienia jaj jest różnorodna i na bardzo wysokim poziomie. Laureaci konkursu osobiście odbierają nagrody i dyplomy. Dzięki szczodrości sponsorów mogliśmy ufundować nagrody w postaci radiomagnetofonów, odtwarzaczy MP3, karnetów do pizzerii. Naszemu przedsięwzięciu rok rocznie partneruje Fundacja „Dr Clown”. Uroczystość otwarcia wystawy oraz wręczenia nagród jest wspaniałą okazją do tego, by nawiązać nowe znajomości, wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z przeżywaniem Świąt Wielkiej Nocy. Podnoszenie umiejętności manualnych oraz poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych wynikającej z wykonanej pracy. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, a w szczególności uczniowie Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.

Oficjalne wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 22 marca 2013 roku o godzinie 10.30 w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 26 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu.

[MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama