Mój Toruń: Główna » Aktualności » Czerwcowe statystyki strażników

Czerwcowe statystyki strażników 

[Christian Ferrari - sxc]

Działania toruńskiej Straży Miejskiej w miesiącu czerwcu skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia. W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta w miesiącu czerwcu Straż Miejska wystawiła do służby 677 samodzielnych patroli strażników (1.354 funkcjonariuszy) oraz 151 patroli wspólnych z Policją.

W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 2.544 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 2.374 interwencje. Na uwagę zasługuje fakt, że 67 % z wszystkich przeprowadzonych interwencji zostało podjętych z inicjatywy samych strażników miejskich, natomiast pozostałe niecałe 33 % wynikło ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

  • 1.359 interwencje miały charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
  • 442 interwencje dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie z 420 zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (74 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
  • 342 interwencje związane były z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem;
  • 122 interwencje dotyczyły wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów.
  • Dodatkowo 387 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 68 imprez o charakterze masowym.

Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 109 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy kradzieży, pobić, wybryków chuligańskich, kierowania pojazdem pod pływem alkoholu, osoby będące w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowana większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa.

[Straż Miejska / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama