Mój Toruń: Główna » Aktualności » Dawny fort B66 zmieni się w kulturalny inkubator

Dawny fort B66 zmieni się w kulturalny inkubator 

[ColinBroug - sxc]

Jest szansa na pozyskanie funduszy na adaptację koszar bramy chełmińskiej dla celów kulturalnych. Miasto złoży wniosek o dofinansowanie projektu adaptacji z programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Obiekt ma pełnić funkcję inkubatora kulturalnego – mówi zastępca prezydenta Torunia, Zbigniew Fiderewicz. – Chcemy, aby wyłoniony w drodze naboru publicznego operator obiektu zarządzał budynkiem, umożliwiając do niego dostęp wszystkim zainteresowanym organizacjom, instytucjom i grupom kulturalnym.

Miasto ma przygotowaną dokumentację budowlano-wykonawczą, która opisuje zakres prac koniecznych do rewitalizacji fortu. Główny nacisk w tej dokumentacji położony jest na zabiegi konserwacyjne, odtworzeniowe i wyposażeniowe, mające przywrócić obiekt do życia i udostępnić go mieszkańcom. – Grube mury bunkra zapewniają właściwą izolacyjność i możliwość prowadzenia równolegle wielu wydarzeń o dużym stopniu nagłośnienia – wyjaśnia Marcin Maksim, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów. – Z kolei w skrzydłach budynku mamy do dyspozycji mniejsze pomieszczenia, w których można zlokalizować pomieszczenia administracyjne i sanitarne.

Nabór projektów do programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” trwa 16 września br., a wartość dofinansowania w wymienionym programie sięga 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Rewitalizacja według szacunków miałaby kosztować 13 mln złotych; projekt przewiduje również zagospodarowanie całego terenu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23/25. Prace rewitalizacyjne – w razie pozyskania środków z mechanizmu norweskiego – rozpoczną się na przełomie lat 2013 / 2014, a ich zakończenie przewidywane jest na wiosnę 2015 roku.

[UMT / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama