Mój Toruń: Główna » Aktualności » Droga do budżetu partycypacyjnego [wywiad]

Droga do budżetu partycypacyjnego [wywiad] 

[Christian Ferrari - sxc]

Droga do budżetu partycypacyjnego jest w wielu miastach poprzedzona pilotażem lub innego rodzaju działaniami wstępnymi. O tym, jakie były początki budżetu partcypacyjnego w Łodzi oraz jak przebiega obecnie jego realizacja mówi Łukasz Prykowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dlaczego Łódź zdecydowała się wprowadzić budżet partycypacyjny?
Wprowadzenie takiego budżetu jest związane z ogólną tendencją angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące miasta. Pierwszym etapem były i nadal są konsultacje społeczne, a kolejnym – budżet obywatelski, w którym mieszkańcy decydują o sposobie wydania części publicznych pieniędzy.

Która to edycja budżetu partycypacyjnego w Łodzi?
Jak większość miast w Polsce, jesteśmy w trakcie realizacji pierwszej edycji. Wcześniej w Łodzi realizowany był projekt „Głos Łodzian się liczy”, który zakładał wprowadzenie budżetu obywatelskiego na czterech spośród 36 naszych osiedli. Nie był to jednak oficjalny projekt miejski, a inicjatywa organizacji pozarządowej – Centrum „OPUS”. W każdym razie inicjatywa ta pomogła oswoić się z budżetem obywatelskim i rozpowszechnić jego założenia wśród Łodzian.

Kto opracowywał zasady budżetu partycypacyjnego? Jak przebiegały prace?
Zasady i model przygotowywał zespół roboczy, składający się z przedstawicieli samorządu, radnych, rady miejskiej, organizacji pozarządowych, radnych osiedlowych i przedstawicieli uniwersytetów. Pracowaliśmy od lipca do października ubiegłego roku, ustalając system i harmonogram działań.

Na jakim etapie jesteście Państwo obecnie?
Aktualnie prowadzona jest kampania promocyjno – edukacyjna dla mieszkańców, którzy do końca czerwca mogą składać propozycje projektów. Akcję promocyjną, zgodnie z rekomendacjami zespołu opracowującego model, prowadzą u nas wspólnie dwie organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie ofert. W ramach kampanii na każdym osiedlu odbywają się spotkania z mieszkańcami, podczas których wyjaśniane są zasady i cele budżetu partycypacyjnego. NGO organizują też tzw. spacery badawcze po osiedlach, by bezpośrednio obejrzeć miejsca objęte projektami.

Kto może zgłosić projekt do realizacji?
Wniosek o realizację projektu musi być podpisany przez co najmniej 15 osób, musi zawierać dokładny opis projektu i jego kosztorys. Właśnie ocena finansowa planowanych działań jest dla mieszkańców najtrudniejsza, dlatego kontaktują się oni z odpowiednimi komórkami urzędu samodzielnie bądź proszą o pomoc w tej kwestii nasze Biuro do spraw Partycypacji Społecznej. Biuro jest jednostką wykonującą zarządzenie prezydent Łodzi o wprowadzeniu budżetu partycypacyjnego, odpowiada za współpracę z organizacjami promującymi to przedsięwzięcie oraz za kontakt i bieżące informowanie radnych o stanie prac nad budżetem obywatelskim. Rada Miasta Łodzi powołała bowiem w tym celu specjalną komisję doraźną, która nadzoruje prace nad budżetem obywatelskim i proponuje zmiany.

Jest jakiś limit finansowy lub zakres tematyczny projektów?
Na budżet partycypacyjny przeznaczamy ok.0,5 % budżetu Łodzi, a więc 20 mln złotych. Z tego 3 miliony złotych przypadają na każdą z pięciu naszych dzielnic, a 5 milionów zł to pula ogólnomiejska, która obejmuje projekty o szerokim zasięgu oddziaływania, wykraczające poza jedną dzielnicę. Są to między innymi projekty miękkie, na przykład aktywizujące dzieci czy seniorów. Przewidujemy bowiem również realizację projektów społecznych,

Jak długo chcecie Państwo realizować budżet partycypacyjny? Są jakieś plany w tym zakresie?
Na razie jesteśmy na początku drogi, ale nasz projekt z założenia jest wieloletni. Mieszkańcy muszą poznać narzędzie, muszą poznać wyniki – wartość partycypacji, by przekonać się, że ma ona sens, że umożliwia zmiany.

[Rozmawiała Magdalena Krzyżanowska]
[UM / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama