Mój Toruń: Główna » Aktualności » Dzień odpowiedzialnej sprzedaży …

Dzień odpowiedzialnej sprzedaży … 

Stop sprzedaży tytoniu nieletnim
11 września 2008 roku ponad 300 miejscowości z 16 województw, w tym Toruń, weźmie udział w ogólnopolskim Dniu Odpowiedzialnej Sprzedaży, którego celem jest ograniczanie dostępu nieletnich do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Sprzedawcy wyrobów tytoniowych z regionu mogą spodziewać się wzmożonych kontroli patroli straży miejskich.

Toruńska Straż Miejska jest jednym z 15 Koordynatorów Wojewódzkich, którzy są odpowiedzialni za realizację Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów nikotynowych na terenie Polski. Do tej pory Koordynatorzy Programu przeszkolili między innymi 20 przedstawicieli Straży Miejskich naszego regionu, którzy odpowiedzialni są za realizację akcji w swoich miastach. Przeszkolenie przeszło również 61 pracowników firmy Real, Tesco i Paluszek, natomiast w dniu 11 września rozpoczynamy działania kontrolno – informacyjne wśród sprzedawców prowadzących drobny handel.

stop18_1.jpg
stop18_2.jpg
stop18_3.jpg

W tym roku odbywa się XI edycja Program Odpowiedzialnej Sprzedaży. Prowadzony od 1998 r. Program opiera się na partnerstwie firm i organizacji, które współpracują na rzecz wyeliminowania dostępu nieletnich do wyrobów tytoniowych. Są to: firma tytoniowa Philip Morris Polska S.A., sieci dystrybucyjne i handlowe Ruch, Kolporter, E.Leclerc, Real, Tesco, Żabka i WSS Społem Praga Południe, PKN Orlen i Shell, organizacje pozarządowe Stowarzyszenie „U Siemachy”, Komitet na rzecz Dzieci w Polsce „KONARD”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Założenia Programu propagują stowarzyszenia handlowe Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Izba Handlu, Unia Polskich Sieci Detalicznych. Programowi patronuje również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

O możliwych zmianach będą dyskutować również uczestnicy debaty eksperckiej, która odbędzie się 11 września w Warszawie. Panelistami będą specjaliści z dziedziny prewencji, prawa, wychowania, profilaktyki uzależnień oraz handlu. Celem debaty jest spisanie wniosków dot. działań poprawiających przestrzeganie zasad handlu wyrobami tytoniowymi, a następnie przekazanie dokumentu Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, największym dystrybutorom wyrobów tytoniowych i innym zainteresowanym.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć na stronie internetowej www.stop18.pl

 

[MT]

 

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama