Mój Toruń: Główna » Aktualności » Ekologiczny projekt “Kawka”

Ekologiczny projekt “Kawka” 

[ColinBroug - sxc]

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, głównie CO2 i pyłów to cel projektu Kawka, do którego zamierza włączyć się Toruń. Można już elektronicznie wypełniać ankietę do programu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta.

Toruń chce zadbać o czyste powietrze w mieście, pozyskując środki na likwidację palenisk węglowych. Miasto planuje zgłosić więc swój udział w projekcie Kawka, ogłoszonym przez Narodowy i Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest jednak pozyskanie danych dotyczących źródeł ciepła w mieście i dlatego zapraszamy torunian do wypełnienia ankiety. Ankietę można wypełniać do 17 lipca.

Projekt Kawka jest częścią prowadzonego przez WFOŚiGW programu Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Celem Kawki jest zmniejszenie narażenia ludzi na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń. Chodzi głównie o zmniejszenie emisji pyłów PM 2,5, PM 10 oraz dwutlenku węgla. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ale ostatecznym beneficjentem będą mieszkańcy, którzy mogą za pośrednictwem miasta pozyskać wysokie (sięgające 90%) dofinansowanie na:

likwidację lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych; rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; zastosowanie kolektorów słonecznych; termomodernizację budynków wielorodzinnych – wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Przeczytaj o szczegółach konkursu Kawka

[UMT / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama