Mój Toruń: Główna » Aktualności » Kolejny krok ku ekologii

Kolejny krok ku ekologii 

2 listopada MPO wdrożyło nowy program pilotażowy, którego celem jest selektywna zbiórka odpadów suchych i biodegradowalnych (mokrych). Pierwszy etap projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej obejmie ok. 10 tys. gospodarstw domowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo, Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Administracji Lelewela i Kołłątaja oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Młodych Pracowników UMK. Zadaniem mieszkańców wybranych bloków będzie segregowanie odpadów: organicznych (resztki żywności i odpady zielone) do wiaderek przekazanych nieodpłatnie przez MPO, śmieci suchych (papier, metale, tworzywa sztuczne) do dostarczonych worków oraz szkła.

MPO do boksów śmietnikowych znajdujących się przy blokach wstawi również odpowiednie pojemniki zbiorcze na segregowane odpady. Celem programu jest dokładne określenie ilości odbieranych odpadów organicznych i zmniejszenie ich wagi zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Identyczny program ma ruszyć wiosną 2008 r. na obszarze osiedli z zabudową jednorodzinną.

[MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama