Mój Toruń: Główna » Aktualności » Kwiecień – miesiąc wiedzy o autyzmie

Kwiecień – miesiąc wiedzy o autyzmie 

SOSW Toruń

Autyzm to ogólnorozwojowe zaburzenie, które dotyka coraz więcej dzieci. Osoby z autyzmem mają poważne problemy z postrzeganiem świata, mówieniem, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Choć w temacie pozostaje wiele niewiadomych (np. przyczyna zjawiska) jedno jest pewne – autyzm jest zaburzeniem coraz bardziej powszechnym, dlatego też istnieje ogromna potrzeba uświadamiania – przekazywania czym jest, w jaki sposób się przejawia, gdzie zwrócić się po pomoc.

Naprzeciw tej potrzebie wyszedł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, mieszczący się przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu.
W 2016 roku ubrani na niebiesko nauczyciele i uczniowie włączyli się w ogólnoświatową akcję: „Na niebiesko dla autyzmu”. W centralnych punktach Torunia rozdawali zaprojektowane przez siebie ulotki i odpowiadali na liczne pytania dotyczące autyzmu. Rok 2017 to kontynuacja działań podczas realizacji całorocznego projektu „AUTYZM. Razem. Nie obok.”. Jednym z jego efektów było stworzenie spotu informacyjnego, w którym uczniowie SOSW dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat autyzmu.

Popularny toruński “Korczak” zajmuje się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych: poczynając od Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, poprzez Oddział Przedszkolny, Szkołę Podstawową, Gimnazjum aż po Zasadniczą Szkołę Zawodową i Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Uczą się tu osoby z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, ADHD, epilepsją, niedosłuchem, osoby niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie. Uczniowie spoza Torunia mają możliwość przebywania w internacie. W szkole i internacie każdy uczeń może liczyć na szczególną uwagę i indywidualne podejście. Klasy oraz grupy wychowawcze skonstruowane są w taki sposób, aby ilość uczniów i wychowanków ułatwiała przyswajanie wiedzy, nawiązywanie bliskich relacji rówieśniczych, zapobiegając jednocześnie anonimowości.

Wspomniany internat, będący integralną częścią SOSW, jako jedyny w północnej Polsce posiada specjalistyczną grupę wychowawczą dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Wychowankowie otrzymują w nim kompleksową całodobową opiekę oraz wsparcie, a także miło spędzają czas, rozwijają swoje umiejętności i uczą się samodzielnego życia.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy od wielu lat kształci młodzież w zawodach: kucharz, fryzjer, cukiernik, krawiec, stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa daje możliwość zdobycia uczniom kwalifikacji niezbędnych do wykonywania przyszłego zawodu.

[MT / SOSW Toruń]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama