Mój Toruń: Główna » Aktualności » Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 

liderzy_innowacji_small

W ostatni czwartek, 28 listopada, miała miejsce konferencja podsumowująca Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kulminacyjnym punktem programu konferencji było rozstrzygnięcie konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw“. Liderem w kategorii Innowacyjne Mikroprzedsiębiorstwo została firma AM2M sp. z o.o. sp.k.. Innowacyjnym Małym Przedsiębiorstwem została firma Optiguard sp. z o.o., natomiast tytuł Innowacyjnego Średniego Przedsiębiorstwa trafił do Huty Szkła TUR sp. z o.o.

Plebiscyt organizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego SA miał w tym roku swoją piątą odsłonę. Celem konkursu jest promocja mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach.

W 2012 roku uruchomiliśmy projekt pn. Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego został wypracowany model działania instytucji otoczenia biznesu stymulujący proinnowacyjną współpracę z przedsiębiorstwami w województwie.

Konkursy organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw idealnie wpisują się w założenia naszego programu, ponieważ zależy nam na promowaniu i wspieraniu innowacyjnej współpracy przedsiębiorstw z regionu – powiedziała Iwona Pietruszewska-Cetkowska, Dyrektor Działu Szkoleń, Usług i Projektów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zwycięzca konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw“ w kategorii Innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo AM2M Sp. z o.o. sp. k. jest pierwszym spin-outem powołanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spółka AM2M oferuje unikatowe w skali Europy usługi prowadzenia profesjonalnych badań rozwojowych na zamówienie firm zewnętrznych z zakresu nieinwazyjnego obrazowania niewielkich obiektów z mikrometrową rozdzielczością. Pracownicy spółki w ramach umowy podpisanej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika mogą korzystać z infrastruktury laboratoryjnej Zespołu Optycznego Obrazowania Biomedycznego.

TARR-Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw-03-Prezes Optiguard-Romuald Gierszal
TARR-Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw-02-Innowacyjne Mikroprzedsiębiorstwo-AM2M-Anna Szkulmowska
TARR-Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw-04-Prezes Huty Szkła TUR-Adam Szyburski
TARR-Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw-01

Połączenie nowoczesnych laboratoriów uczelni wyższej z wiedzą i doświadczeniem wspólników, pozwalają oferować usługi prowadzenia prac B+R na najwyższym światowym poziomie. Dla zleceniodawców AM2M wypływają oczywiste korzyści. Innowacyjne rozwiązania są oryginalnymi, unikatowymi propozycjami, które mogą przyczynić się do uzyskania przez zleceniodawców przewagi na rynku. Przykład działania AM2M jest kwintesencją innowacji: począwszy od nieszablonowego pomysłu na strukturę organizacyjną spółki, przez przekonanie UMK do swoich argumentów nt. praw własności intelektualnej przysługujących naukowcom i wypracowanie unikatowej w skali kraju umowy o współpracy, aż po możliwie najbardziej efektywny sposób wykorzystania istniejącej uczelnianej infrastruktury badawczej na cele B+R.

Optiguard sp. z o.o. jest toruńską firmą, która specjalizuje się w elektronicznych systemach zabezpieczeń antykradzieżowych dla placówek handlowych. Już po raz kolejny zdobywa tytuł Innowacyjnej Firmy w kategorii Małe Przedsiębiorstwo, pierwszy raz miało to bowiem miejsce w 2008 roku. W 2013 roku wyróżnienie trafiło do tej firmy z racji na wypracowaną technologię zabezpieczania elektroniki przed kradzieżą, systemu dedykowanego do urządzeń z gniazdem audio. Opracowany przez Optiguard sp. z o.o. czujnik Jack 3,5 pasuje do chronionego sprzętu dzięki elektrycznemu złączu jack. Złącze mechanicznie pozycjonuje czujnik na produkcie, co jest szczególnie przydatne przy wykorzystaniu czujnika do ochrony urządzeń o wąskich krawędziach (smartphonów, tabletów), ponieważ złącze powoduje, że sensor przylega stabilnie do produktu. Dodatkowa naklejka z mocnym klejem akrylowym zapewnia perfekcyjne mocowanie zabezpieczenia.

Zwycięzca w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo to Huta Szkła TUR, firma z prawie 200-letnią tradycją w sektorze hutnictwa szkła w Polsce. Huta Szkła TUR jako pierwsza wprowadziła na rynek nowy ekologiczny produkt EcoGlassPack. W konsekwencji stała się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów szkła na świecie, co w znaczący sposób wpływa na budowanie przewagi konkurencyjnej. W skali regionalnej dzięki budowie nowego zakładu Huta stworzyła dodatkowe 50 miejsc pracy.

Dynamicznie rozwijający się rynek opakowań szklanych spowodował, iż podjęto decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego. Firma zdecydowała się na inwestycję polegającą na wdrożeniu innowacyjnej technologii wytopu szkła z zastosowaniem opatentowanej metody ekologicznego topienia tlenowo-paliwowego OxyLoNOx i wprowadzeniu na rynek ulepszonych opakowań o parametrach jakościowych właściwych dla nowoczesnych technik zdobniczych. Ta nowatorska koncepcja wymaga zasadniczej zmiany całościowego procesu produkcyjnego począwszy od przygotowania i wstępnego ogrzewania specjalnie opracowanego przez JBR zestawu szklarskiego, przez jego topienie w koncepcyjnym piecu i formowanie na automatach szklarskich umożliwiających wykonywanie kilku rodzajów opakowań jednocześnie, aż do bezdotykowej kontroli wyrobów na tzw. gorącym końcu, sortowania z wykorzystaniem własnego opatentowanego wynalazku, odprężania i automatycznego pakowania.

HS TUR inwestuje w badania i rozwój oraz dąży do pionierskich rozwiązań technologicznych. Przygotowując się do realizacji przedmiotowego projektu, przedsiębiorstwo zleciło jednostce B+R Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych zadanie wykonania pakietu prac w zakresie opracowania nowego sposobu wytwarzania szkła energooszczędną metodą ciągłego wytopu i składu szkła, które są stosowane w procesie produkcyjnym w nowym zakładzie hutniczym.

Poza Laureatami podczas konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw wyróżniono firmy:
• Wyróżnienie honorowe w kategorii mikroprzedsiębiorstwo: Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny,
• Wyróżnienie honorowe w kategorii małe przedsiębiorstwo: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd,
• Wyróżnienie honorowe w kategorii średnie przedsiębiorstwo: Laude Smart Intermodal S.A.

Dodatkowo firma Optiguard Sp. z o.o. uzyskała Specjalne Wyróżnienie Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, a bydgoska firma Vivid Games SA otrzymała Specjalne Wyróżnienie Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko–pomorskim, która 18 lat temu została powołana, aby realizować zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie. Jako partner władz regionalnych i lokalnych aktywnie wpływa na kształt gospodarki regionalnej oraz wizerunek i konkurencyjność regionu.

TARR oferuje profesjonalne oraz wszechstronne wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Udziela wsparcia informacyjnego i doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomaga pozyskać środki finansowe na rozwój firmy. Agencja wspiera i promuje rodzime firmy, ich produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Poszukuje dla nich międzynarodowych partnerów i pomaga nawiązać z nimi współpracę. Organizuje szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to prężnie działająca struktura, która wyznacza standardy wsparcia przedsiębiorczości w regionie, a także ważny partner w zakresie kreowania rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 2008 r. TARR SA podpisał umowy na 371 projektów, które otrzymały wsparcie w kwocie 820 mln zł.

Realizacje TARR SA w ostatnich 5 latach:
• 3 transgraniczne transfery technologii,
• 9 podpisanych międzynarodowych umów handlowych,
• 45 analiz technologicznych i innowacyjnych oraz 145 profili gospodarczych i technologicznych lokalnych firm wypromowanych na całym świecie.

W całym 2012 roku aż 888 klientów skorzystało z usług Punktu Konsultacyjnego, w tym:
• skorzystano 1 100 razy z usług informacyjnych,
• skorzystano 120 razy z usług doradczych.
W tym samym roku 400 przedsiębiorców uczestniczyło w 50 wydarzeniach o charakterze szkoleniowym i konferencyjnym.

[Informacja prasowa / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama