Mój Toruń: Główna » Aktualności » Łuck i Toruń – dwa bratanki

Łuck i Toruń – dwa bratanki 

small_luck[1]

Aż 610 km, które można pokonać samochodem w ponad 9 godzin – tyle, wg. Google Earth, dzieli Toruń i  ukraiński Łuck, nowe miasto partnerskie “grodu Kopernika”. To już ósmy ośrodek miejski na świecie, z którym Toruń podpisał umowę o miastach partnerskich. Wcześniej uczyniono to z takimi miastami jak Filadelfia, Getynga, Lejda,  Hämeenlinna, Kaliningrad, Czadca, Swindon.

Łuck to dwustutysięczny (a więc podobny pod tym względem do Torunia) ośrodek, będący siedzibą władz obwodu wołyńskiego. Pierwsze historyczne wzmianki o nim pochodzą z początków XI wieku, kiedy to  był częścią księstwa włodzimierskiego. Swoje chwile świetności miasto przeżywało w 1429 roku, kiedy to na łuckim zamku doszło do spotkania władców europejskich. Trzy lata później gród otrzymał prawa miejskie.

Obecnie  rozwija się głównie dzięki przemysłowi, w szczególności maszynowemu. Więcej o Łucku można dowiedzieć się ze strony http://www.lutsk.ua/ (również w języku angielskim).

Zwieńczenie rozmów na temat partnerstwa Torunia i Łucka nastąpiło 27 listopada, kiedy to do Torunia przyjechali przedstawiciele “ukraińskiego bliźniaka”: Peter Hotsalyuk, zastępca prezydenta Łucka, Iuliia Shmagina z Departamentu Rozwoju i Projektów oraz Myroslava Radavska. Goście zza wschodniej granicy, prócz zwiedzania miasta, uroczyście parafowali dokumenty poświadczające partnerstwo Łucka i Torunia oraz odsłonili informującą o tym fakcie tablicę na budynku Urzędu Miasta.

luck1.jpg
luck2.jpg
luck3.jpg

Uroczystość tę poprzedziły dyskusje nad szczegółami porozumienia, które odbyły się w maju 2008 roku. Następnie toruńscy samorządowcy przedstawili prezydentowi Łucka stosowną uchwałę Rady Miasta Torunia. W październiku delegacja z Torunia odwiedziła Łuck, gdzie dokonano podpisania  dokumentów o partnerstwie.

Włodarze obu miast przewidzieli szeroki zakres współpracy. Obejmować ona będzie szereg aspektów, a wśród nich warto wymienić chociażby takie, jak wymiany młodzieży szkolnej, ochrona środowiska, organizacja imprez kulturalnych, promocja regionów w kontekście wspierania rozwoju turystyki czy pomoc przy realizowaniu programów unijnych.

Należy mieć nadzieję, że pewne cechy wspólne, jakie posiadają oba miasta, pozwolą na efektywniejszą współpracę pomiędzy nimi, niż np. z “bliźniaczą” Filadelfią, po której pozostała nazwa bulwaru i niedawna wymiana młodzieży. Oby Łuck nie poszerzył jedynie listy miast partnerskich Torunia, której wszystkich elementów i tak nie jest w stanie wymienić przeciętny Torunianin.

[Kamil Zagrabski]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama