Mój Toruń: Główna » Aktualności » Miasto – zrobiliśmy porządek ze śmieciami

Miasto – zrobiliśmy porządek ze śmieciami 

[mn-que - sxc]

Wywiozą śmieci, zadbają o pojemniki, nauczą, jak segregować – od lipca odpady toruńskich domostw będzie zabierało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. 5 czerwca 2013 r. miasto podpisało w tej sprawie umowę. 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ich odbioru i zagospodarowania przejmują gminy.

W Toruniu system odbioru obejmie nieruchomości zamieszkałe. Opłata za wywóz odpadów naliczana jest od gospodarstwa domowego i liczby zamieszkujących je mieszkańców. Została zróżnicowana opłata dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zapewni miasto, a zbiórka selektywna jest tańsza.

Pod koniec marca 2013 r. miasto ogłosiło przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli toruńskich nieruchomości w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Zgłosiło się tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – na kwotę 57,4 mln zł brutto. 5 czerwca 2013 r. miasto podpisało z nią umowę.

Cieszę się, że szczęśliwie finalizujemy umowę, gdyż różnie to w Polsce wygląda. My wyrobiliśmy się w czasie, ale zaledwie co szósta gmina jest na takim jak my etapie – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski

Zrobimy wszystko, by system zadziałał prawidłowo – zapewnia prezes MPO Piotr Rozwadowski

W myśl regulaminu i umowy, MPO nie tylko będzie wywozić śmieci, ale także dostarczać pojemniki i worki przeznaczone do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Będzie również prowadzić gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – po jednym na prawo- i lewobrzeżu oraz utworzy punkt zajmujący się bieżącą obsługą mieszkańców. Będzie też prowadzić działania edukacyjne na temat selektywnej zbiorki odpadów.

Trzeba przekonać ludzi do segregowania śmieci, żeby za 20 lat dojść do wzorca skandynawskiego, gdzie zaledwie 1% odpadów trafia na składowisko – dodaje zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz

W drugiej połowie czerwca miasto wyśle do właścicieli i zarządców nieruchomości informację z wyliczeniem kwoty i numerem konta, na które należy wpłacać pieniądze za wywóz śmieci. Jeśli chodzi o odpady wielkogabarytowe, to będą odbierane nieodpłatnie według ustalonego i podanego do wiadomości mieszkańców harmonogramu. W innych terminach wielkie gabaryty można bezpłatnie przewieźć do PSZOK-ów.

Stawki za wywóz śmieci obowiązujące od 1 lipca 2013 roku

***

Chociaż czas składania deklaracji o wysokości opłat za wywóz odpadów już minął, Wydział Gospodarki Komunalnej UMT ciągle je przyjmuje. Czyste formularze wydają i wypełnione druki przyjmują:

  • Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220
  • Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Grudziądzka 126b, Poznańska 52 i Dziewulskiego 38
  • Druki dostępne są także na stronie torun.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

 

[Urząd Miasta / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama