Mój Toruń: Główna » Aktualności » Nasypy i segmenty na Trasie Średnicowej

Nasypy i segmenty na Trasie Średnicowej 

[MZD]

Budowa estakady, przepustu pieszo-rowerowego, kładki przy ul. Świętopełka, roboty drogowe i ziemne. Na Trasie Średnicowej Północnej prace są realizowane na kilku frontach i w różnych zakresach.
Na estakadzie, która przebiega nad torami kolejowym i tramwajowymi na wysokości ul.  a Skłodowskiej- Curie gotowe są wszystkie podpory. Obecnie wykonawca betonuje tzw. segmenty ustroju nośnego. W sumie będzie ich 9. Do końca marca br. wykonano ich 6. W przyszłym tygodniu wykonawca zabetonuje 7 segment. Kolejny-ósmy- zostanie wylany na początku maja. W przyszłym tygodniu na estakadzie rozpocznie się układanie izolacji.

Kształtów nabiera przepust pieszo-rowerowy. Obecnie powstają jego fundamenty. W przyszłym tygodniu ruszy montaż konstrukcji przepustu.

Na ul. Świętopełka budowana jest kładka dla pieszych. Wykonawca zakończył roboty palowe i fundamentowe, jest w trakcie wykonywania podpór.

Oprócz prac na obiektach inżynierskich, wykonawca realizuje roboty ziemne i drogowe. Wykonano nasyp jezdni południowej Trasy Średnicowej między estakadą a ul. M. Skłodowskiej-Curie. Ponadto ustawiono krawężniki, wykonano nawierzchnię do warstwy wiążącej. Na ulicy Skłodowskiej-Curie, na obu jezdniach, ułożono nawierzchnie do warstwy wiążącej. W przyszłym tygodniu wykonawca planuje układanie ostatniej warstwy. Ponadto na Skłodowskiej-Curie zamontowana została sygnalizacja i oświetlenie uliczne. Gotowe są chodniki i ścieżki rowerowe(90%).

Na ul. Wschodniej gotowy jest nasyp (95%-poza fragmentem zlokalizowanym w obrębie przyczółka). Na jezdni południowej TŚP na odcinku Chrobrego-Wschodnia wykonawca wykonał stabilizację gruntu i rozpoczął ustawianie krawężników, budowę oświetlenia oraz montaż ekranów.

Na skrzyżowaniu TŚP z ul. Chrobrego trwają roboty związane z budową kanału deszczowego i sanitarnego. Przebudowano wodociąg, do wykonania pozostaje przebudowa sieci gazowej.

W przyszłym tygodniu ruszą roboty ziemne na zachodniej jezdni ulicy Chrobrego. Między Chrobrego a Dworcową przy północnej jezdni budowany jest chodnik.

[MT/MZD]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama