Mój Toruń: Główna » Aktualności » Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski

Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski 

[foto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu ]

Kwiecień to Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Inicjatywa powstała, aby wzbudzać ciekawość i prowokować odbiorców na całym świecie do rozmów nt. autyzmu. W Toruniu do propagowania akcji aktywnie włączył się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, mieszczący się przy ulicy Żwirki i Wigury.

Inauguracja obchodów miała miejsce 2 kwietnia w ramach ogólnoświatowej akcji „Na niebiesko dla autyzmu”. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania mózgu. Osoby z autyzmem mają poważne problemy z postrzeganiem świata, mówieniem, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. I choć jest to najczęstsze zaburzenie rozwojowe, a ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS, to świadomość specyfiki autyzmu w społeczeństwie jest nadal bardzo niska 1 i 2 kwietnia b.r. w reprezentacyjnych punktach miasta, nauczyciele z Korczaka wraz z uczniami, rozdawali zaprojektowane przez siebie ulotki, a także służyli praktycznymi poradami dotyczącymi autyzmu.

Aby zwrócić większą uwagę mieszkańców, osoby biorące udział w akcji miały na sobie niebieskie elementy ubrania, a dodatkowym akcentem były niebieskie balony, reklamujące tę szczególną akcję. Inicjatywa szkolna spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności – można było zaobserwować chęć zdobycia wiedzy na temat zaburzenia, a także pracy Ośrodka

Należy podkreślić, że w Ośrodku od kilku lat uczą się dzieci z autyzmem, zarówno w szkole podstawowej jak i zawodowej. Integralną częścią SOSW jest internat, który jako jedyny w północnej Polsce posiada specjalistyczną grupę wychowawczą dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Wychowankowie otrzymują w nim kompleksową całodobową opiekę oraz wsparcie, a także miło spędzają czas rozwijając swoje umiejętności i ucząc się samodzielnego życia.

3
5
2

Popularny toruński “Korczak”, który w zeszłym roku obchodził 50-lecie istnienia, zajmuje się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych: poczynając od Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka, poprzez Szkołę Podstawową, Gimnazjum, aż po Szkołę Przysposabiającą do Pracy, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Uczą się tu osoby z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, ADHD, epilepsją, niedosłuchem, osoby niedowidzące i niepełnosprawne ruchowo. Zarówno w szkole jak i internacie zwraca się szczególną uwagę na indywidualne podejście do każdego ucznia. Klasy oraz grupy wychowawcze są skonstruowane w taki sposób, aby ilość podopiecznych ułatwiła przyswajanie wiedzy, zapobiegając jednocześnie anonimowości.

Uczniowie poza bogatą propozycją zajęć terapeutycznych (muzykoterapia, socjoterapia, arterapia, dogoterapia, biofeedback itp.) i rehabilitacyjnych (integracja sensoryczna, hipoterapia), mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (kółko muzyczne, nauka gry na “bum bum rurkach”, zajęcia sportowe, warsztaty teatralne i fotograficzne, kółko języka angielskiego, warsztaty kulinarne itp.). Udział w powyższych zajęciach przekłada się na współzawodnictwo w różnorodnych festiwalach i konkursach, gdzie uczniowie prezentując swoje umiejętności odnoszą sukcesy w województwie i kraju.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy od wielu lat kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w zawodach: kucharz, fryzjer, cukiernik, krawiec, stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa daje możliwość nabycia uczniom kwalifikacji niezbędnych do wykonywania przyszłego zawodu. Kształceniu towarzyszy równolegle kompleksowa pomoc realizowana w postaci zajęć rehabilitacyjnych. Szkoła przygotowuje uczniów przede wszystkim do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

[Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama