Mój Toruń: Główna » Aktualności » Most to nie koniec

Most to nie koniec 

asfalt_na_moscie_1

Po budowie nowego mostu drogowego przed Toruniem kolejne drogowe wyzwanie. Rozpoczynają się prace przy projektowaniu odcinka Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej przy rogatkach miasta. 3 grudnia 2013 r. w urzędzie miasta podpisano w tej sprawie umowę.

Planowana trasa będzie częścią nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 i jednocześnie przedłużeniem nowego mostu drogowego.

Jeśli powiedziało się A, trzeba konsekwentnie powiedzieć B. Wybudowaliśmy nowy most przez Wisłę, ale – chociaż to ogromna inwestycja – jest to tylko fragment Trasy Mostowej Wschodniej. Nie osiadamy na laurach i teraz czas na kolejny etap – od pl. Daszyńskiego do wyjazdu z miasta na ul. Grudziądzkiej , w okolicy Centralnego Cmentarza Komunalnego – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Warto przypomnieć, że miasto drugi po nowym moście etap trasy mostowej, od skrzyżowania ul. Lipnowskiej z Łódzką do granic miasta w Czerniewicach, jest już w projektowaniu. Wraz z przebudową tunelu.

Na zaprojektowanie kolejnego, trzeciego już odcinka Trasy Wschodniej – od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w okolicy Centralnego Cmentarza Komunalnego – w czerwcu tego roku Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ogłosił przetarg. Stanęło do niego sześć firm. Najkorzystniejszą ofertą złożyło Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku na kwotę brutto: 2 073 165,00 zł (netto 1 685 500,00 zł).

Sygnatariuszami podpisanej 3 grudnia umowy byli: dyrektor MZD Andrzej Glonek, główny księgowy MZD Grażyna Pluta-Jagła oraz prezes zarządu Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku Jan Kosiedowski.

To nasz powrót do Torunia po latach, gdyż jesteśmy autorami studium wykonalności dla Trasy Nowomostowej. Teraz niejako będziemy kontynuować to zadanie. Największym wyzwaniem tego przedsięwzięcia jest złożoność pod względem komunikacyjnym, infrastrukturalnym i społecznym, bo nasze propozycje będą konsultowane z mieszkańcami. Jestem jednak pewny, że nasz zespól temu wyzwaniu podoła – mówił przy podpisaniu umowy Jan Kosiedowski.

Projektowany odcinek połączy plac Daszyńskiego z ul. Grudziądzką i jest częścią realizacji Trasy Wschodniej biegnącej od ul. Łódzkiej do ul. Grudziądzkiej w ramach nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 (wcześniej droga krajowa nr 1) przez Toruń. Trasa główna to droga klasy G dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę o nośności wymaganej dla dróg krajowych do 115 kN/oś wraz z drogami dojazdowymi, chodnikami, drogami rowerowymi oraz infrastrukturą techniczną.

W ramach zadania ma zostać sporządzona pełna dokumentacja projektowa. Do zadań wykonawcy będzie należało także pozyskanie wszelkich zgód i decyzji w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację inwestycji budowlanej. Miasto, na realizację zadania, będzie się starało o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W myśl umowy, na początku kwietnia 2014 r. powinno być gotowe opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z przeprowadzeniem oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego wraz z prezentacją na potrzeby konsultacji społecznych oraz wizualizacji wariantów.

Na przygotowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonawca ma czas do 3 lutego 2015 r.

Opracowanie projektu budowlanego oraz pozostałych dokumentów niezbędnych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w tym przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz złożenie wniosku o decyzję oraz sporządzenie studium wykonalności wraz z załącznikami potrwa do czerwca 2015 r. Z kolei opracowanie projektu wykonawczego, kosztorysów, specyfikacji technicznej itp. oraz sporządzenie wizualizacji 3D powinno się zakończyć na początku września 2015 r.

Umowa obejmuje także opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi oraz audytu przed upływem 12 miesięcy od dnia oddania drogi do użytkowania, a także prowadzenia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.

Po pozyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Szacowany termin rozpoczęcia prac, po uzyskaniu środków zewnętrznych, to połowa 2016. Oddanie drogi do użytkowania planuje się na 2018 rok.

[UM Toruń / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama