Mój Toruń: Główna » Aktualności » (Nie)zasłużone medale?

(Nie)zasłużone medale? 

medal Toruński

Czy po dwudziestu latach od pierwszych wolnych  wyborów z 4 czerwca 1989 roku wydarzenia tamtego okresu muszą wciąż wzbudzać tak wiele emocji? Okazuje się, że tak. Oto bowiem dwóch toruńskich radnych zablokowało pomysł nadania honorowych odznaczeń dla działaczy antykomunistycznej opozycji wywodzących się z Torunia. Tym samym przepadła inicjatywa Społecznego Komitetu “Solidarni – Toruń pamięta” …

…, a politycy po raz kolejny udowodnili swoją społeczną niedojrzałość.

Inicjatywę zgłoszoną przez Społeczny Komitet “Solidarni – Toruń pamięta” zaaprobowali politycy z różnych ugrupowań regionalnej sceny politycznej. Wydawało się więc, że po pozytywnym przyjęciu przez tak zróżnicowane politycznie środowisko nic nie stanie na przeszkodzie do odznaczenia wybranych działaczy opozycyjnych z okresu przemian. Projekt został przedłożony Kapitule Honorowych Odznaczeń Miasta a ta go…odrzuciła. Dlaczego? Otóż aby wniosek został przyjęty potrzebna była jednomyślność głosujących. Niestety dwóch z nich negatywnie oceniło niektórych kandydatów. Punktem odniesienia stały się przesłanki natury etycznej i moralnej.

Wiadomo, że istnieje podobna inicjatywa, aby odznaczyć działaczy solidarności. Grupa dwustu pięćdziesięciu osób miałaby otrzymać specjalne medale. Założenia tego projektu odbiegają jednak nieco od wniosku Społecznego Komitetu.

Według niego bowiem odznaczeni mieliby zostać:

Antoni Stawikowski, który był pierwszym przewodniczącym toruńskiej Solidarności w latach 1981-1989. W stanie wojennym został internowany, w późniejszych latach kilkukrotnie zatrzymywano go na 48 godzin. Wcześniej, w latach 70., przywoził z krajów Europy zachodniej książki polskich bibliotek Paryża i Londynu, które rozpowszechniał wśród swoich znajomych. Prócz działalności politycznej jest autorem publikacji związanych z astrofizyką. Za swoje zasługi otrzymał już Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta. Od miasta miał dostać tytuł Honorowego Obywatela.

Stanisław Dembiński, Alicja Grześkowiak, Stanisław Salmonowicz, którzy mieli zostać odznaczeni medalami “Za Zasługi dla Miasta Torunia”

Krystyna Sienkiewicz, Wiesław Cichoń, Stanisław Śmigiel i Ryszard Musielak mieli być z kolei wyróżnieni Medalem Honorowym Miasta Torunia,

“Dzięki” moralnej cenzurce wystawionej przez dwóch członków Kapituły Honorowej nie otrzymają oni jednak tych odznaczeń.

[Kamil Zagrabski]

 

 

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama