Mój Toruń: Główna » Aktualności » Obwody do głosowania

Obwody do głosowania 

[wikimedia]

W czasie wyborów parlamentarnych, które odbędą się 10 maja 2015 r., w Toruniu będzie działać 13 odrębnych obwodów głosowania.
Odrębne obwody głosowania zostają powołane dla przeprowadzenia wyborów w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

Wystąpiono do dyrektorów szpitali, zakładów pomocy społecznej oraz aresztu śledczego na terenie miasta Torunia o udzielenie informacji o liczbie wyborców, którzy będą przebywali w placówce 10 maja, czyli w dniu wyborów. Po zasięgnięciu opinii dyrektorów placówek służby zdrowia, placówek opieki społecznej oraz aresztu śledczego ustalono, że należy powołać odrębne obwody głosowania w 13 placówkach dla wyborców przebywających w nich w dniu głosowania.

Zgodnie z art. 12 § 7 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy można utworzyć odrębny obwód głosowania w domu studenckim, jeżeli co najmniej 50 osób uprawnionych do udziału w wyborach poinformuje rektora uczelni prowadzącej dom studencki o zamiarze przebywania w domu studenckim w dniu głosowania.

Powołując się na powyższy przepis zwrócono się do rektorów toruńskich uczelni, prowadzących domy studenckie, tj. do rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz rektora Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej o wyrażenie opinii o możliwości utworzenia odrębnych obwodów głosowania w domu studenckim. Pozytywną odpowiedź przesłał Uniwersytet Mikołaja Kopernika wskazując dom studencki nr 2 oraz dom studencki nr 9 jako siedziby odrębnych obwodów głosowania dla wyborców przebywających w dniu wyborów we wszystkich akademikach prowadzonych przez UMK.

W Toruniu odrębne obwody głosowania podczas wyborów parlamentarnych 10 maja 2015 r. zostały utworzone:

1) obwód głosowania nr 112 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Areszcie Śledczym w Toruniu, ul. Piekary 53;

2) obwód głosowania nr 113 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19;

3) obwód głosowania nr 114 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu – Szpitalu Wielospecjalistycznym, ul. Św. Józefa 53-59;

4) obwód głosowania nr 115 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu – Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym, ul. Krasińskiego 4/4a;

5) obwód głosowania nr 116 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu – Szpitalu Psychiatrycznym w Toruniu, ul. Mickiewicza 24/26;

6) obwód głosowania nr 117 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu – Szpitalu Psychiatrycznym, ul. Skłodowskiej – Curie 27/29;

7) obwód głosowania nr 118 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – Oddziale Odwykowym Całodobowym w Toruniu, ul. Włocławska 233-235;

8) obwód głosowania nr 119 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – Oddziale Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu, ul. Tramwajowa 2/4;

9) obwód głosowania nr 120 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 220;

10) obwód głosowania nr 121 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8;

11) obwód głosowania nr 122 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu, ul. Rydygiera 23;

12) obwód głosowania nr 123 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Studenckim nr 2 UMK w Toruniu, ul. Mickiewicza 6/8;

13) obwód głosowania nr 124 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Studenckim nr 9 UMK w Toruniu, ul. Gagarina 21.

 

[MT/UM]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama