Mój Toruń: Główna » Aktualności » Płaćmy podatki w Toruniu

Płaćmy podatki w Toruniu 

[forwardcom / sxc]

Nie jesteś zameldowany w Toruniu, ale tu faktycznie mieszkasz, pracujesz, żyjesz? Rozlicz się w naszym mieście ze skarbówką i weź udział w konkursie „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”. Czekają atrakcyjne nagrody.

Wiele osób, z różnych względów, zameldowanych jest w innej miejscowości niż ta, w której faktycznie mieszka i pracuje. Osoby te zwykle swoje zeznania podatkowe składają w miejscu zameldowania, gdyż myślą, że tak należy robić. Tak nie jest. Rozliczyć się z urzędem skarbowym można także w miejscu zamieszkania. Danej miejscowości przynosi to korzyści, a podatnikom pozwala – w przypadku błędów w zeznaniu podatkowym – zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd w celu złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego samorządy gmin, powiatów i województw mają swój udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku PIT.

Udział ten wynosi w r. 2014:
– Dla gmin: 37,53% ,
– Dla powiatów: 10,25%,
– Dla województw: 1,6%.

Toruń, jako miasto na prawach powiatu, otrzymuje prawie 48% podatku CIT, który zapewnia duże możliwości realizacji zadań własnych miasta.

Chcemy zachęcić osoby, które nie są w Toruniu zameldowane, ale tu pracują, korzystają z infrastruktury i szeroko pojętych usług, by właśnie w naszym mieście rozliczały się ze skarbówką – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Płacąc podatek w Toruniu mamy pewność, że część naszych pieniędzy wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższym otoczeniu. Te inwestycje powstaną nie gdzieś w Polsce, ale obok naszego domu, pracy czy szkoły, do której chodzi nasze dziecko. 

Można przyjąć szacunkowo, że gdyby w Toruniu rozliczały się także te osoby, które tu faktycznie mieszkają, ale nie są zameldowane, po odjęciu wszelkich zwolnień i ulg, do miejskiej kasy wpłynęłoby dodatkowo ok. 4 mln zł – wylicza dyrektor Biura Obsługi Inwestora UMT Adam Zakrzewski.

Za taką kwotę można wybudować ok. 30 mieszkań komunalnych, ok. 100 placów zabaw lub ścieżek rekreacyjnych, ok. 12 boisk wielofunkcyjnych, ok. 2 km dróg, ok. tysiąc miejsc parkingowych. Można pokryć roczne koszty utrzymania ok. 470 miejsc w przedszkolach, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla ok. 1.600 osób, bezpłatnych obiadów dla 4.500 dzieci w szkołach. 

Aby rozliczyć podatek w Toruniu, nie trzeba wypełniać dodatkowych formularzy czy fatygować się do urzędu skarbowego. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać miasto Toruń jako miejsce zamieszkania. Urząd skarbowy ma dostęp do aktualnej bazy PESEL, a zatem jeśli podatnik przeprowadził się w trakcie roku i powiadomił o tym urząd miasta lub gminy, o jego przeprowadzce wie także urząd skarbowy.

Jeśli miejscem zamieszkania podatnika jest Toruń, a adres zameldowania ma w innej miejscowości, wtedy powinien wypełnić prosty formularz ZAP-3. Formularz ZAP-3 składa się w tym urzędzie skarbowym, do którego adresowane jest zeznanie podatkowe.

Aby zachęcić mieszkańców do rozliczenia podatku PIT w Toruniu, urząd miasta zorganizował kampanię informacyjną oraz konkurs dla podatników.

Kampania „TWÓJ PODATEK – TWOJA INWESTYCJA – TWÓJ TORUŃ” ma wskazać mieszkańcom Torunia korzyści płynące z płacenia podatku dochodowego w naszym mieście oraz uświadomić im, że ok. 48% płaconego przez nich podatku PIT jest dochodem budżetu miasta. Za te pieniądze miasto może realizować nowe inwestycje.

[UM Toruń / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama