Mój Toruń: Główna » Aktualności » S-10 do konsultacji

S-10 do konsultacji 

[phostezel - sxc]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza mieszkańców Torunia i Lubicza na spotkania w sprawie proponowanego przebiegu trasy S-10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz – Toruń – Blinno.

Konsultowane będą trzy warianty trasy:
Wariant I zakłada rozbudowę istniejącego odcinka trasy S-10 o drugą dwupasmową jezdnię w zarezerwowanym korytarzu, budowę nowego węzła Toruń Podgórz (Kluczyki) oraz rozbudowę istniejącego węzła autostradowego Toruń Południe (Czerniewice).
Wariant IV zakłada korektę przebiegu trasy i podniesienie parametrów drogi poprzez zwiększenie prędkości projektowej do 120 km/h oraz budowę węzła Toruń Podgórz (Kluczyki).
Wariant V zakłada przebieg projektowanej trasy odsunięty w kierunku południowym od istniejącego korytarza drogi S-10 i nie uwzględnia potrzeby budowy dodatkowego węzła pośredniego.

Częścią wspólną wszystkich wariantów jest rozbudowa węzła Toruń Południe (Czerniewice), który docelowo stanowić będzie węzeł zespolony, budowany w ciągu autostrady A1. Jego zadaniem będzie powiązanie drogi S-10 z autostradą A-1, drogą krajową nr 1 oraz planowaną Trasą Wschodnią w naszym mieście. Każdy z wariantów uwzględnia ponadto potrzeby społeczności lokalnej poprzez powiązanie istniejącej sieci dróg przy pomocy dróg serwisowych oraz przejazdów gospodarczych nad projektowaną trasą S-10.

Konsultacje odbędą się:
6 czerwca w Toruniu, w sali kominkowej Domu Harcerza, przy Rynku Staromiejskim 7, godz. 16.00
10 czerwca w Lubiczu Dolnym, w sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej 36, godz.13.30

Zobacz mapki odcinków podlegających konsultacjom:

odcinek 5: węzeł Lubicz - Blinno (granica województwa)

odcinek 5: węzeł Lubicz – Blinno (granica województwa)

odcinek 4: węzeł Nieszawka - węzeł Czerniewice

odcinek 4: węzeł Nieszawka – węzeł Czerniewice

 

[Miasto Toruń / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama