Mój Toruń: Główna » Aktualności » Small Places Tour

Small Places Tour 

amnesty[1]

W piątek 23 stycznia o godzinie 20.00 w klubie Lizard King zagra zespół “Gruba mama”. Koncert promuje akcję Small Places Tour, której celem jest propagowanie idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej ponad 60 lat temu. W organizację imprezy zaangażowana jest lokalna grupa Amnesty International, z której koordynatorem, panem Sławomirem Krajewskim, postanowiliśmy porozmawiać na temat zbliżającego się wydarzenia.

Sześćdziesiąta rocznica uchwalenia PDPC to wydarzenie często akcentowane przez Amnesty International. Kolejnym sposobem na wyróżnienie tego faktu jest akcja “Small Places”. Dlaczego ta rocznica jest według Pana dla nas tak istotna?

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument, który dotyczy każdego z nas. Akcentuje godność i równość wszystkich ludzi na świecie. ONZ uchwaliło go ponad 60 lat temu. Przez cały ten czas nie stracił on na wartości. Przetłumaczony na blisko 360 języków stanowi aktualną podstawę dla praw człowieka.

Rocznica jest więc ważna z dwóch względów. Po pierwsze, podkreślamy, jak wiele dobrego wprowadził ten dokument. Zjednoczone narody przyznały, że trzeba chronić, dążyć do równouprawnienia i zachęcać do rozwoju społecznego każdego człowieka. Prawa człowieka stały się ważnym elementem działalności państw. Nastąpiło realne upowszechnienie wiedzy o tych prawach.

Po drugie, obraz współczesnego świata, to wciąż dużo wojen i konfliktów, w których zapomina się o przesłaniach deklaracji. Preambuła wspomina o sprawiedliwości i pokoju na świecie. Świętowanie jej uchwalenia to również cały czas dążenie do tego, by Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowiła poważny obronny mur dla tych ludzi, którzy cierpią z powodu braku bezpieczeństwa i spokoju. To apel, byśmy nowym pokoleniom dali siłę walki o idee praw człowieka. Taką samą albo i większą niż ta, która towarzyszyła jej twórcom.

W akcję zaangażowanych jest wiele sław muzycznych z całego świata. Czy koncertują one zupełnie za darmo, czy może pobierają gaże za wystepy?

Zgadza się. Do akcji “Small Places Tour” Amnesty International zaangażowało gwiazdy dużego formatu, jak Peter Gabriel, R.E.M. czy Alanis Morrissete. Wszyscy artyści, którzy zgodzili się uczestniczyć w naszej kampanii, nie pobierają żadnych opłat za występ. Od początku taka idea była obecna w Amnesty i będzie obecna nadal.

W jaki sposób Small Places może wpłynąć na sytuację ludzi, których prawa zawarte PDPC są notorycznie łamane? Czy ma ona moc oddziaływania na kraje, w których przypadków łamania takich praw jest sporo?

“Small Places Tour” to akcja, jak sama nazwa mówi, odnosząca się do małych miejsce. Eleanor Roosevelt, żona byłego prezydenta USA oraz jedna z współautorek Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wezwała w jednym z przemówień do wspólnych działań w obrębie swoich miejsc zamieszkania czy pracy. Ochronę praw człowieka trzeba zacząć od naszych małych, lokalnych środowisk. Może tuż za ścianą lub obok w ławce szkolnej jest ktoś kto potrzebuje naszej pomocy? Wartości, które zostaną nam przekazane na “naszym podwórku” często przenosimy w dalsze etapy naszego życia. Świadomi wagi praw człowieka możemy rozwinąć skrzydła i działać już na szerszym polu. Pomagać ludziom, którzy są bardziej oddaleni. Podczas naszej akcji chcemy wzbudzić wrażliwość na wszelkie informacje z drugiego końca świata mówiące o kimś kogo prawa są tam łamane. I my możemy mu pomóc, choćby wstępując do Amnesty International. Taka możliwość podczas piątkowego wydarzenia będzie.

W Polsce wydarzeń związanych z akcją nie jest jednak tak wiele. Dlaczego więc warto 23 stycznia odwiedzić Lizard King?

Do polskiej edycji “Small Places Tour” zaangażowano bardzo ciekawych artystów, m.in. “Power of Trinity” oraz “Lion Vibration”. W Toruniu będziemy gościć zespół “Big Fat Mama” (Gruba Mama). Oprócz dobrej zabawy przy muzyce funky i blues dla wszystkich chętnych przygotowane będzie nasze stoisko. To dobra okazja spotkania wszystkich aktywnych członków lokalnej grupy Amnesty International, porozmawiania z każdym z nas na temat praw człowieka oraz istoty ich przestrzeganie. Dla zainteresowanych będziemy mieli materiały promocyjne oraz “Powszechną Deklaracją Praw Człowieka”. Nie może na piątkowy koncercie zabraknąć osób, dla których prawa człowieka są wartością, którą cały czas trzeba upowszechniać i walczyć z jej nieprzestrzeganiem. Ponadto grupa lokalna tym muzycznym eventem chciałaby podziękować wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli we wcześniejszych naszych akcjach.

Wstęp na piątkowy koncert jest darmowy.

[Kamil Zagrabski]

 

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama