Mój Toruń: Główna » Aktualności » Szkoły zawodowe wizytówką Torunia?

Szkoły zawodowe wizytówką Torunia? 

książka i długopis

Materiały dydaktyczne, specjalistyczne zajęcia, warsztaty z doradcą zawodowym – miasto przystąpiło do realizacji projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia” . W przedsięwzięciu udział weźmie ponad 5500 uczestników. Projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia” zostanie zrealizowany w oparciu o dofinansowanie …

 

… ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Koszt jego przeprowadzenia wyniesie ponad 2 mln zł. 85% wydatków (ponad 1 mln 713 tys. zł) pokryje dotacja unijna, 15% (ponad 302 tys. zł) dołoży miasto.

Projekt będzie wdrażany od nowego roku szkolnego w 8 zespołach szkół zawodowych, prowadzonych przez gminę. Jego realizacja obejmuje dwa lata szkolne – zakończenie przedsięwzięcia nastąpi w czerwcu 2012 r.  Łącznie w projekcie weźmie udział 5520 uczestników.

Znacząca część środków finansowych zostanie przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzić będę 8 form zajęć z młodzieżą – mówi Anna Kłobukowska, dyrektor Wydziału Edukacji UM. Realizując projekt, chcemy z jednej strony podnieść zawodowe kompetencje uczniów, z drugiej – polepszyć jakość kształcenia ogólnego, a tym samym poprawić zdawalność matur.

W ramach projektu przewidziano:

zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych – programów komputerowych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych, filmów wspomagających pracę osób odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe, podręczników przygotowujących do egzaminów zawodowych

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, fizyki, języków obcych, elektrotechniki i elektroniki

zajęcia podwyższające umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych (j. polski, matematyka, języki obce, fizyka, informatyka)

specjalistyczne zajęcia zawodowe

specjalistyczne zajęcia z obsługi komputerowego programu AUTOCAD (wykorzystywanego do dwu- i trójwymiarowego wspomagania projektowania)

wsparcie pedagogiczne dla uczniów zagrożonych przerwaniem nauki

warsztaty z doradcą zawodowym dla uczniów klas III

wizyty studyjne u pracodawców

praktyki zawodowe

Szkoły biorące udział w projekcie:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych

2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

3. Zespół Szkół Technicznych

4. Zespół Szkół Samochodowych

5. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

6. Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych

7. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13

 

[MT]

za pomocą Szkoły zawodowe wizytówką Torunia?.

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama