Mój Toruń: Główna » Aktualności » Toruń wolny od “świńskiej grypy”

Toruń wolny od “świńskiej grypy” 

Szpital

Wirus A-H1N1, zwany popularnie „świńską grypą”, nie stanowi obecnie zagrożenia dla mieszkańców Torunia. Jeśli jednak w mieście wykryto by przypadek zarażenia się tym wirusem, to możemy spać spokojnie, odpowiednie służby czuwają nad zabezpieczeniem medycznym i sanitarnym Torunia. My postanowiliśmy porozmawiać o tym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu, panią Hanną Wolską.

W Polsce wykryto do tej pory tylko jeden przypadek „świńskiej grypy”, czy w związku z brakiem kolejnych osób zarażonych tym wirusem, Torunianie mogą spać spokojnie?

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy AH1N1 na terenie Torunia nie daje powodu do niepokoju. Na naszym terenie nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania. Jak dotąd nadzorem epidemiologicznym objęto 7 mieszkańców Torunia – 2 osoby lecące samolotem z Newark wraz z pasażerką, u której potwierdzono zachorowanie na grypę AH1N1 oraz 5 osób, które powróciły z Meksyku w dniach 02.05.2009 r. i 03.05.2009 r. Osoby te nie wykazały żadnych objawów grypowych ani grypopodobnych.

Informacje medialne mogą jednak podsycać panikę, jakie objawy powinny skłonić potencjalnego chorego do skontaktowania się z lekarzem, czy ma to być lekarz pierwszego kontaktu?

W przypadku gdy w okresie do około 7 dni od powrotu z krajów, w których stwierdzono przypadki grypy AH1N1, wystąpią objawy chorobowe takie jak: podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła należy niezwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki leczniczej i poinformować o historii podróży.

Czy gdyby jednak wirus A-H1N1 został wykryty w Toruniu, miasto dysponuje odpowiednimi środkami do walki z chorobą? Jaka jest szansa, że wirus mógłby się rozprzestrzenić?

W sytuacji wystąpienia przypadku zachorowania na grypę AH1N1 w Toruniu zostają uruchomione wszystkie służby i środki ujęte w Polskim Planie Pandemicznym.   Główne działania będą ukierunkowane na zapewnienie możliwie najszybciej izolacji  osoby chorej i objęcie nadzorem epidemiologicznym osób z najbliższego kontaktu   z chorym, co zapobiegnie rozprzestrzenianiu się zakażenia.

Do hospitalizacji osoby chorej wyznaczony został Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Toruniu. W obecnej chwili placówka ta dysponuje właściwymi środkami  ochrony osobistej  dla personelu oraz lekami przeciwwirusowymi dla chorych. Przestrzeganie przez społeczeństwo podstawowych zasad higieny, takich jak częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie bliskiego kontaktu z osobami, u których pojawiły  się objawy grypopodobne, unikanie dotykania oczu, nosa i ust nie umytymi wcześniej  rękoma (wirusy i bakterie rozprzestrzeniają się poprzez skażone powierzchnie takie jak np. klamki, poręcze, kontakty elektryczne, klawiatura komputerowa, słuchawki telefoniczne), przykrywanie ust i nosa chusteczką podczas kaszlu i kichania, zapobiegnie szerzeniu się zakażenia.

Jak dodaje nasza rozmówczyni, więcej informacji na temat A-H1N1 można znaleźć na stronach: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu www.torun.psse.gov.pl , Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl  oraz Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl

[Kamil Zagrabski]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama