Mój Toruń: Główna » Aktualności » Toruń wśród najlepszych samorządów

Toruń wśród najlepszych samorządów 

Ratusz Toruń
Toruń znalazł się w czołówce miast w rankingu najlepszych polskich samorządów. Ranking – już po raz dwunasty – przeprowadził dziennik „Rzeczpospolita”. W grupie miast na prawach powiatu Toruń znalazł się na siódmym miejscu, poprawiając wynik sprzed roku, kiedy to uplasował się na 13 pozycji.

 

Dyplom dla Torunia odebrała 20 lipca 2010 r. sekretarz miasta Alicja Kolańska, dokładne wyniki rankingu opublikowane zaś zostaną na łamach „Rzeczpospolitej” 21 lipca 2010 r.  Wiadomo już jednak, że Toruń wypadł najlepiej spośród największych miast regionu. Sposób wyboru najlepszych samorządów „Rzeczpospolitej” zatwierdziła niezależna kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujący z samorządami. Jej przewodniczącym jest Jerzy Buzek. Ranking – tak jak w ubiegłych latach – przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy (spośród niemal 2,5 tys. gmin wiejskich, miejskich i miejsko- wiejskich w Polsce), które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2006 – 2009 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

Przeanalizowano dane w trzech kategoriach samorządów:

 • miasta na prawach powiatu
 • pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie
 • gminy wiejskie

W pierwszym etapie brano pod uwagę dane – pochodzące z Ministerstwa Finansów – dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych kategoriach (nie analizowano danych na szczeblu powiatu i województwa).
Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowano:

 • dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009,
 • wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2008 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta,
 • zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2009,
 • nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2009,
 • dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2006 – 2009,
 • relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2006 – 2009,
 • dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2006 – 2009:
 • transport i łączność,
 • ochrona środowiska.

Po zakończeniu pierwszego etapu powstała lista samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryteriom. W tej grupie znalazły się wszystkie (67) miasta na prawach powiatu, 100 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 100 gmin wiejskich. Do wybranych gmin wysłano ankiety składającą się z kilkunastu pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych. W ankiecie pytano między innymi o wydatki mieszkaniowe, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, liczbę podmiotów gospodarczych, czy (i od kiedy) urząd funkcjonuje w oparciu o normę ISO.

Dodatkowo miasta na prawach powiatu pytano o:

 • stopę bezrobocia w latach 2006-2009,
 • ocenę ratingową: krajową i międzynarodową,
 • czy sprawozdanie finansowe badane było przez niezależnego biegłego rewidenta.

Tam gdzie analizowane były dane za kolejne lata, przyjęto zasadę, że najwięcej punktów przyznaje się za ostatni rok. Wyjątkiem było stosowanie normy ISO oraz uzyskanie ratingu – w tym przypadku im wcześniej to nastąpiło, tym samorząd otrzymywał więcej punktów.


Warto wiedzieć

Ranking samorządów „Rzeczpospolitej” jest kolejnym, w którym Toruń dobrze wypada. W maju br. Gród Kopernika Toruń zwyciężył w rankingu “Miasta atrakcyjne dla Biznesu”, przeprowadzonym przez miesięcznik “Forbes”. Rankingiem objęto duże miasta Polski, liczące od 150 do 300 tys. mieszkańców.

Badanie obejmowało procentowy wzrost liczby dużych firm w 14 miastach w latach 2009/2008. Okazało się, że połowa z miast może pochwalić się wzrostem tej liczby w 2009 r. w porównaniu z 2008 r. W samym 2009 r. w Toruniu zarejestrowano 20 spółek zagranicznych. Tu wyprzedziła nas tylko Gdynia z 42 zarejestrowanymi spółkami. Natomiast w ogólnej klasyfikacji rankingu Toruń jest liderem. Dynamika przyrostu firm w latach 2009/2008 wynosi u nas 35, 4 proc. Na drugim miejscu jest Bielsko-Biała (27 proc.), a na trzecim Rzeszów (20, 2 proc.). Ranking “Forbesa” ukazuje Toruń jako prężny, 200-tysięczny ośrodek z ponad 25 tys. podmiotami gospodarczymi, w tym ponad 100 z kapitałem zagranicznym.

W maju br. Opublikowano raport przeprowadzony przez TNS OBOP na zlecenie “Newsweeka”. Wynika z niego, że Toruń jest jednym z miast najbardziej przyjaznych dla swoich mieszkańców. Gród Kopernika zajął wysoką, czwartą lokatę wyprzedzając m.in. Warszawę, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Olsztyn, Łódź czy Bydgoszcz. Badanie “Miasto Przyjazne dla Mieszkańców” TNS OBOP przeprowadził we wszystkich 18 stolicach województw. Ankieterzy pytali, jak mieszkańcy danego ośrodka oceniają ofertę kulturalną i edukacyjną, infrastrukturę drogowa, czystość i porządek, możliwość zawodowego rozwoju, wygląd miasta oraz atrakcyjność turystyczną. Sondaż miał wskazywać nie tylko największe walory danego miasta, ale zwracać też uwagę na to, co można poprawić, co jest dla mieszkańców problemem.

W marcu br. z kolei nasze miasto uplasowało się na wysokiej, dwunastej pozycji wśród polskich miast na prawach powiatu w rankingu liderów wykorzystania funduszy europejskich.  Wyniki badania opublikował dziennik „Rzeczpospolita”. Wartość umów o dofinansowanie podpisanych do końca 2009 r. wyniosła 2.331 zł na 1 mieszkańca Torunia – to ponad dwukrotnie więcej niż średnia dla całego kraju, wynosząca 1.100 zł. Za nami znalazła się Gdynia, Kraków, Poznań, Warszawa, Gdańsk czy Łódź. W pierwszej pięćdziesiątce miast na prawach powiatu – które ujęto w zestawieniu – z naszego województwa oprócz Torunia znalazł się jedynie Włocławek – na 35 pozycji (1.031 zł unijnej dotacji na mieszkańca).

W tej samej grupie miast Toruń został sklasyfikowany oczko wyżej w zestawieniu wykorzystania funduszy regionalnych.
Na początku bieżącego roku, w rankingu PBS DGA i Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych “Mój Samorząd”, został uznany za jedno z najlepszych miast do życia w Polsce. Za grodem Kopernika znalazł się np. Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa i Bydgoszcz. Za dobre miejsce do życia Toruń uznało wówczas 95,9 procent mieszkańców. Niezadowolonych było zaledwie 3,5 procent. Lepszy wynik osiągnęła tylko Gdynia, gdzie dobrze żyje się 96,5 procentom respondentów. W Bydgoszczy zadowolonych było 85,6 procent. W Toruniu dobrze oceniono także władze samorządowe Zaufanie do rady miasta miało u nas 64,5 procent mieszkańców, a nie ufało jej 29,2 procent. Jeszcze więcej, bo aż 76,1 procent torunian ufało prezydentowi grodu Kopernika, Michałowi Zaleskiemu. To doskonały wynik, gdyż (wg sondażu)  średnio tylko 60 procent mieszkańców ufało prezydentowi swojego miasta. Dla porównania – prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz zdobył zaufanie niespełna polowy “swoich” mieszkańców. Podobnie z tamtejszą radą miasta, która cieszyła się zaufaniem 48,4 procent bydgoszczan, a nie ufało jej 45,6 procent.

Latem 2009 r., w rankingu przeprowadzonym przez polski oddział agencji Young & Rubicam oraz wrocławską agencję KB Pretendent, Toruń znalazł się na liście polskich miast, które przyciągają swoim magnetyzmem i okazał się najbardziej atrakcyjny spośród miejscowości naszego regionu. W gronie miast godnych zaufania gród Kopernika znalazł się wówczas w prestiżowej pierwszej dziesiątce, Bydgoszcz i Ciechocinek w drugiej, a Włocławek w czwartej. Należał również do ścisłej czołówki miast, które Polacy najczęściej znajdują w internecie. Bydgoszcz i Ciechocinek były mniej znane i zajęły pozycje w trzeciej dziesiątce. Badani wysoko ocenili także dziedzictwo historyczne grodu Kopernika – również w tej kategorii nasze miasto znalazło się w pierwszej dziesiątce.

Z kolei jesienią ubiegłego roku Toruń zajął także wysokie pozycje w rankingach Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Znalazł się na piątym miejscu zestawienia dotyczącego wykorzystania środków zagranicznych, a na szóstym w rankingu nt. wydatków inwestycyjnych samorządów na infrastrukturę techniczną w latach 2006-2008.

[MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama