Mój Toruń: Główna » Aktualności » Torunianie i wykonawcy mostu wysłali list do potomności

Torunianie i wykonawcy mostu wysłali list do potomności 

[fot. Iwona Szczepańska]

Kamizelka z autografami i listą pracowników oraz podwykonawców zaangażowanych w budowę mostu, lokalna gazeta, monety i plansze z podpisami mieszkańców. Takie pamiątki dokumentujące historię powstania mostu most im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, zostały w specjalnej tubie zamurowane w konstrukcji przeprawy w dniu 7 listopada. To preludium do wydarzenia, na które czekają wszyscy mieszkańcy miasta – uroczystego otwarcia mostu 9 grudnia.

Mieszkańcy miasta kibicujący budowniczym mostu w Toruniu, STRABAG oraz jego pracownicy i podwykonawcy przez trzy dni w różnych częściach miasta mogli zostawić swój autograf na specjalnie przygotowanych planszach. Razem z innymi dokumentami i pamiątkami po obecnych mieszkańcach Torunia, wysłali przesłanie do przyszłych pokoleń.

To bardzo ciekawa tradycja, kultywowana przez wiele pokoleń, pozostawianie dowodów tworzenia kluczowych budowli w miastach. Wiemy, jaką wagę do tej inwestycji przywiązują torunianie, jesteśmy naprawdę dumni, że mogliśmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Budowa właściwie została przez nas ukończona, trwają ostatnie kosmetyczne prace – mówi Andreas Adamiec, dyrektor techniczny kontraktu, STRABAG Sp. z o.o.

Dla nas budowa ta była dużym wyzwaniem. Wykorzystaliśmy tu najdłuższe przęsła mostu łukowego w kraju, zastosowaliśmy nowoczesne technologie tj. między innymi nawierzchnie z asfaltu lanego, zaangażowaliśmy najlepszych specjalistów zatrudnionych w koncernie STRABAG. Jesteśmy przekonani, że przez wiele lat przeprawa będzie służyła mieszkańcom i dobrze świadczyła o naszej pracy.

Budowa mostu im. Generał Elżbiety Zawackiej z drogami dojazdowymi ma za zadanie poprawę płynności, przejezdności, a co za tym idzie też bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. Zaprojektowany został w taki sposób by ściśle nawiązywał do architektury Torunia. Budowla ma 540 m długości i 24 m szerokości, jest dwujezdniowa z pełną infrastrukturą dedykowaną komunikacji miejskiej i rowerowej. Każde z zastosowanych w tej budowie przęseł ma po 270 m długości i 50 m wysokości.

Do historii budownictwa w Polsce przeszła już budowa filaru przęseł w nurcie rzeki. Była to największa tego typu operacja logistyczna w kraju. A zrealizowana w ramach kontraktu estakada Żółkiewskiego będąca częścią inwestycji, już została doceniona przez specjalistów i nominowana do nagrody TYTAN 2013 przyznawanej przez kwartalnik „Geoinżynieria drogi mosty tunele” oraz wybitne grono Jury, które tworzą przedstawiciele świata nauki stowarzyszeń branżowych – dodaje Andreas Adamiec.

Konsorcjum STRABAG w ramach realizacji inwestycji poza konstrukcją mostową, wykonało budowę lub przebudowę 11 ulic o łącznej długości 11 km. Z jednego brzegu Wisły na drugi droga prowadzi m.in. przez trzypoziomowe skrzyżowanie w obrębie pl. Daszyńskiego. Ta część prac budowlanych obejmowała budowę estakady, ronda i tunelu. Po drugiej stronie przeprawy projekt wymagał natomiast wykonania kilkuset metrów nowych odcinków dróg, budowy wiaduktu nad koleją i przejścia podziemnego dla pieszych.

Generalnym wykonawcą przeprawy jest Lider konsorcjum, Strabag Sp. z o.o. Inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu. Projekt Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013. Jego wartość to ok. 753 mln zł.


Most w liczbach
1,5 tys. pali prefabrykowanych o wymiarach 40×40 cm użyte do posadowienia podpór mostu
2,5 tys. pali zastosowanych do posadowienia pozostałych obiektów inżynierskich
30 podpór, na których opierają się estakady po obu stronach Wisły
18 tys. t konstrukcji stalowej,
8 tys. t stali zbrojeniowej
65 tys. m3 betonu konstrukcyjnego

[STRABAG Sp. z o.o. / MT]
[fot. Iwona Szczepańska / most.torun.pl]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama