Mój Toruń: Główna » Aktualności » Trwa remont ul. Gagarina

Trwa remont ul. Gagarina 

[MZD Toruń]

Obecnie drogowcy prowadzą roboty na skrzyżowaniu Reja i Gagarina. Prace związane są m.in. z budową kanalizacji deszczowej oraz poszerzeniem samego skrzyżowania Reja-Gagarina. Dodatkowo realizowane są roboty przygotowawcze (regulacja studzienek) pod układanie ostatnie warstwy bitumicznej (warstwy ścieralnej) ul. Gagarina na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja. Po ułożeniu warstwy ścieralnej oraz wprowadzeniu stosownego oznakowania Wykonawca rozpocznie realizację kolejnego etapu robót na ul. Gagarina. Roboty rozpoczną się od ul. Szosa Okrężna i będą prowadzone w kierunku ul. Reja. Przewidziany do wykonania zakres robót zostanie podzielony na dwie części, analogicznie jak na poprzednim odcinku, aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców związane z możliwością dojazdu do posesji i parkowania samochodów.

Jednocześnie z rozpoczęciem budowy kolejnego etapu przebudowy ul. Gagarina, kontynuowane będą prace na ul. Krzemienieckiej i Wileńskiej. Szczegółowe terminy rozpoczęcia kolejnego etapu robót i tym samym kolejnych znaczących zmian w organizacji ruchu na ul. Gagarina będą ustalone i podane po wykonaniu warstwy ścieralnej na ul. Gagarina (odcinek Sienkiewicza-Reja).

gagarina_1
gagarina_2

Należy pamiętać, że mimo tego że poszczególne fragmenty ul. Gagarina, Wileńskiej i Krzemienieckiej oraz przyległe miejsca parkingowe są sukcesywnie udostępniane mieszkańcom, to w dalszym ciągu jest to teren budowy i należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznakowania oraz poleceń kierujących ruchem na terenie budowy.

Warto wiedzieć:
W ramach zadania trzy ulice zmienią swój wygląd. Ulica Gagarina zostanie przebudowana na odcinku 1,2 km, natomiast Krzemieniecka i Wileńska na odcinku 410 metrów. W ramach robót zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodników, zatok autobusowych i miejsc postojowych. Ponadto na ulicy Gagarina zostanie wykonana korekta kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Przebudowa oznacza także poprawę bezpieczeństwa. Na skrzyżowaniu Reja-Gagarina zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna. Koszt inwestycji to 5.978.339,50 zł. Wykonawca prac, które potrwają do 31.05.2015 r. zajmie się Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

[MT / MZD Toruń]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama