Mój Toruń: Główna » Aktualności » Trwają prace na Szosie Okrężnej

Trwają prace na Szosie Okrężnej 

Okrezna_4

Trwa rozbudowa Szosy Okrężna w Toruniu. Obecnie prace są realizowane na odcinku od 4 Pułku Lotniczego do Bluszczowej. Drogowcy budują drenaż, który docelowo uporządkuje przepływ wody gruntowej. Jego budowa jest bardzo istotna, z uwagi na wysięki wody, które szczególnie zimą stwarzały zagrożenie dla przejeżdżających ulicą samochodów. Równolegle trwa budowa kanalizacji deszczowej i usuwanie kolizji energetycznych. Do tej pory wykonawca uporał się z wycinką drzew oraz mikroniwelacją, czyli równaniem terenu pod nową drogę.

Przebudowa Szosy Okrężnej obejmuje odcinek od ul. 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII, w ramach inwestycji powstanie:
– nowa jezdnia o długości 998,50 m i szerokości 7,00 m (2 pasy ruchu po 3,5 m)
– ciąg pieszo-rowerowego o szerokości 5 m (po zachodniej stronie, w starym śladzie ulicy)
- droga rowerowa (szer.2,50 m) i chodnik (szer. 1,50 m po stronie wschodniej)

W praktyce oznacza to, że w ramach zadania zostanie zrealizowany nowy odcinek jezdni dla ruchu samochodowego, równoległy do istniejącego, natomiast stara nawierzchnia zostanie wyremontowana, po zakończeniu prac będzie stanowić ciąg pieszo-rowerowy.

Okrezna_1
Okrezna_2
Okrezna_3
Okrezna_4

Na przedmiotowym odcinku planuje się znaczną korektę geometrii drogi i niwelety osi jezdni. Projekt zakłada konieczność poszerzenia pasa drogowego po stronie wschodniej, co wiąże się ze zmianą jego granicy. Roboty budowlane uwzględniają również przebudowę oświetlenia drogi oraz budowę czterech zatok autobusowych w rejonie skrzyżowań z ul. 4 Pułku Lotniczego i ul. Bluszczową. Do zakresu przedsięwzięcia należy również budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, rozwiązanie kolizji teletechnicznych i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Szosa Okrężna. Roboty potrwają do 30.11.2013 r. i kosztują 4.518.333,87 złotych.

[MZD / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama