Mój Toruń: Główna » Aktualności » Wampiriada na UMK w Toruniu

Wampiriada na UMK w Toruniu 

W dniach 20-22 listopada 2007 odbędzie się kolejna edycja Wampiriady Akcji Honorowego Krwiodawstwa na UMK w Toruniu

20 listopada ( wtorek ) Aula UMK w godzinach 9.00-14.00
21 listopada ( środa ) Aula UMK w godzinach 10.00 -15.00
22 listopada ( czwartek ) SP nr 13 ul. Krasińskiego 45/47 13.30 – 18.00

Wampiriada to ogólnopolska studencka akcja Honorowego Krwiodawstwa. Projekt realizowany jest na większości uczelni wyższych w całym kraju i koordynowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów przy współpracy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz szeregu instytucji wspierających. Jest to jedna z największych kampanii masowego oddawania krwi oraz promocji Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Co roku podczas Wampiriady krew oddaje kilkanaście tysięcy studentów, z których większość robi to po raz pierwszy.

Wampiriada Toruń

Impreza posiada długoletnią tradycję. Po raz pierwszy akcje zorganizowały środowiska krakowskie w 1999 roku, następnie projekt został przeniesiony na wszystkie ośrodki akademickie w kraju. Dzisiaj Wampiriada odbywa się na kilkudziesięciu uczelniach, najczęściej dwa razy w roku, a jej wymiernym efektem są tysiące litrów krwi, która ratuje życie i zdrowie wielu chorym.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych zalet Wampiriady jest jej edukacyjny oraz prospołeczny charakter. Pokazuje ona jak za pomocą zwykłej ludzkiej chęci jeden człowiek może nieść pomoc drugiemu, co w prosty sposób przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Niekwestionowanym jest również fakt, iż pokazuje ona jak młodzi ludzie w prosty sposób są w stanie rozwiązywać bieżące problemy otaczającego nas społeczeństwa.

Niezwykle ważnym aspektem pozostaje fakt, że wychodzi ona na przeciw ogromnym potrzebom naszego kraju, dostarczając duży zapas tego życiodajnego, a w ostatnich latach, bardzo deficytowego surowca. Kolejne edycje spotykają się z coraz większym odzewem przedstawicieli świata nauki, władz samorządowych, a przede wszystkim samych zainteresowanych, czyli Honorowych Krwiodawców.

Poprzez swoją masowość i szeroko zakrojoną akcję promocyjną Wampiriada odbija się szerokim echem w całym środowisku akademickim naszego kraju. W sposób szczególny jest ona adresowana do studentów i ludzi młodych. W ubiegłorocznej edycji imprezy wzięło bezpośredni udział ok. 8 000 osób, które w znakomitej większości regularnie zaczynają oddawać krew.

Wielka rola, jaką odgrywa Wampiriada w systemie ratownictwa została udowodniona m.in. w obliczu tragedii katowickiej, gdzie w ciągu kilkunastu godzin byliśmy w stanie zmobilizować środowisko. Z całą pewnością nasza akcja może mieć ogromne znaczenie w sytuacji masowych klęsk czy katastrof. Jest to impreza, która w doskonały sposób pokazuje możliwości współpracy organizacji pozarządowych oraz służb publicznych w zakresie ratownictwa. Bez wątpienia tego rodzaju projekt silnie oddziaływuje w świadomości społeczności akademickiej, na trwałe pozostawiając w niej ideę honorowego oddawania krwi.
Przyłącz się!!! Zostań Honorowym Krwiodawcą!!!

Więcej informacji na stronie:  www.wampiriada.org

[MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama