Mój Toruń: Główna » Aktualności » Wyniki rekrutacji do liceów

Wyniki rekrutacji do liceów 

V LO

Wczoraj od samego rana toruńskie szkoły średnie ogłaszały listy kandydatów przyjętych na nowy rok szkolny. Punktualnie o godzinie 12.00 każdy gimnazjalista mógł natomiast sprawdzić, czy dostał się do wybranego liceum w elektronicznym systemie na stronie www.torun.edu.com.pl. Na kandydatów czekało ponad 4,5 tysiąca miejsc, jednak już teraz wiadomo, że część z planowanych klas nie zostanie otwartych z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych.

Dzisiejszy dzień dla wielu absolwentów gimnazjów z Torunia i okolic był jednym z ważniejszych w ich życiu. Wyniki egzaminu, który pisali kilka miesięcy temu, zadecydowały o tym, czy dostali się do wymarzonej szkoły średniej. Każdy z nich mógł ubiegać się o miejsce w maksymalnie trzech placówkach, musiał jednak określić swoją listę preferencji. Na jej podstawie elektroniczny system automatycznie przydzielił kandydatów do poszczególnych klas. Teraz każdy uczeń ma dwa dni na wyrażenie oświadczenia woli nauki w liceum, do którego się zakwalifikował. Zdarza się jednak, że nawet już po ogłoszeniu wyników uczniowie nagle zmieniają zdanie i starają się przenieść do innej szkoły. To szansa dla tych, którzy nie dostali się do preferowanych klas. W poniedziałek ogłoszona zostanie bowiem lista wolnych miejsc i rozpocznie rekrutacja uzupełniająca, która potrwa jedynie do wtorku do godziny 15.00.

O sukcesie w tegorocznej rekrutacji mówić może IV Liceum Ogólnokształcące, które w ubiegłym roku uzyskało stosunkowo niskie progi, pozwalające na dostanie się do wybranej  klasy. W tym roku IV LO może jednak cieszyć się najwyższym średnim progiem, który wyniósł 147 punktów. Do tej szkoły z pierwszej preferencji usiłowało dostać się 294 gimnazjalistów, a czekały na nich 192 miejsca w sześciu klasach, bowiem dyrekcja IV LO odeszła już od pomysłu tworzenia dwóch klas o profilu biologiczno-chemicznym.

Drugi średni wynik uzyskały I i V Liceum Ogólnokształcące. Tam próg wyniósł  138 punktów, z tym, że I Liceum przygotowało dla swoich uczniów aż 7 klas, co daje łącznie 224 miejsca. W V Liceum natomiast w przypadku aż trzech klas liczba chętnych z pierwszej preferencji była mniejsza, niż przewidywana liczna miejsc.

O 4 punkty niższy próg odnotowało natomiast X Liceum Ogólnokształcące, które jednak cieszyć może się dużą liczbą kandydatów, deklarujących tę szkołę jako pierwszą na swojej liście preferencji.

Nie sprawdziły się zatem przewidywania, że toruńska młodzież chętniej wybierać będzie licea, które cieszą się nieco mniejszą renomą w mieście, ale za to umożliwiają zdystansowanie się od tzw. „wyścigu szczurów”.

Przypominamy, że osoby, które dostały się do wybranych szkół mają tylko dwa dni na dostarczenie do nich oświadczenia woli i oryginału dokumentu poświadczającego wynik egzaminu gimnazjalnego.

[Kamil Zagrabski]

 

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama