Mój Toruń: Główna » Aktualności » Zrezygnuj z węgla

Zrezygnuj z węgla 

[ColinBroug - sxc]

Toruń chce zadbać o czyste powietrze w mieście, pozyskując środki na likwidację pieców węglowych. Miasto poprzez udział w projekcje „Kawka” chce pozyskać z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fundusze.

Dzięki temu mieszkańcy Torunia będą mogli uzyskać nawet 75 procent dofinansowania do wymiany ogrzewania z węglowego na ekologiczny, np. poprzez włączenie się do miejskiej sieci, zmianę ogrzewania na gazowe itp.

Jeśli mieszkańcy Torunia włączą się w projekt i zadeklarują likwidację ogrzewania węglowego możemy uzyskać wysokie dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi kierownik referatu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Jolanta Swinarska

Jak przystąpić do projektu?
Wystarczy zgłosić się do Wydziału Środowiska i Zieleni UMT mieszczącym się przy ulicy wały Gen. Sikorskiego 12, a następnie wypełnić krótką ankietę. Więcej informacji tel. 56 611 86 93 (Szczegóły na temat projektu Kawka)

Projekt Kawka jest częścią prowadzonego przez WFOŚiGW programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Celem Kawki jest zmniejszenie narażenia ludzi na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń. Chodzi głównie o zmniejszenie emisji pyłów PM 2,5, PM 10 oraz dwutlenku węgla. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ale ostatecznym beneficjentem będą mieszkańcy, którzy mogą za pośrednictwem miasta pozyskać wysokie dofinansowanie na:

  • likwidację lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych
  • rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci
  • zastosowanie kolektorów słonecznych
  • termomodernizację budynków wielorodzinnych – wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

 

[Urząd Miasta / MT]

 

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama