Mój Toruń: Główna » Co? Gdzie? Kiedy? » Giełda Kształcenia Zawodowego

Giełda Kształcenia Zawodowego 

[ZST Toruń]

Wzorem lat ubiegłych toruńskie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe zaprezentują swoją ofertę edukacyjną. XI Giełda Kształcenia Zawodowego, odbędzie się 19 marca 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu, przy ul. Legionów 19 / 25, w godz. 9.00 – 14.00. Na giełdę zapraszamy gimnazjalistów z klas trzecich, ich rodziców oraz nauczycieli.

Podczas giełdy gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń:Zespołu Szkół Ekonomicznych (kształcącego w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, fryzjer, sprzedawca), Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (kelner, kucharz, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik), Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska (technik architektury krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej), Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, elektryk), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 (technik informatyk, technik organizacji reklamy), Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego(technik technologii żywności), Zespołu Szkół Samochodowych (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych), Zespołu Szkół Technicznych (technik budownictwa, technik geodeta, technik logistyk, technik spedytor, technik teleinformatyk, murarz-tynkarz).
Na giełdzie zaprezentują się również: Zasadnicza Szkoła Budowlana “Blok”, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 2–4 Środowiskowy Hufiec Pracy, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, Toruńskie Technikum Informatyczne Centrum Edukacji Dorosłych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Ponadto gimnazjaliści będą mogli sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe podczas spotkania z doradcami zawodowymi OHP.
Z ofertą szkół prowadzących kształcenie zawodowe zapoznać się można za pośrednictwem uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mapy szkół zawodowych. Mapa ułatwi rozważania dotyczące wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

[MT/UM Torunia]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama