Mój Toruń: Główna » Poradniki » Jak przygotować dobre CV

Jak przygotować dobre CV 

[ivanferrer / sxc]

Badanie wykonane na zlecenie Pracuj.pl pokazało, że aż 74% aktywnych zawodowo Polaków nie ma aktualnego CV. Jednocześnie 68% badanych uważa, że pokazanie swoich mocnych stron w CV nie jest wcale takie trudne. Jednak rekruterzy często wskazują, że dokumenty, które otrzymują od kandydatów, są źle przygotowane. Przedstawiamy 10 porad, na co zwrócić uwagę, przygotowując dobre CV.

1) Dostosuj CV do konkretnej oferty pracy
Życiorys nie powinien być uniwersalny i wysyłany w jednej formie do wszystkich pracodawców. W CV powinniśmy zaprezentować doświadczenie adekwatne do stanowiska, na które aplikujemy. Kompetencje, którymi dzielimy się na łamach dokumentu, powinny być dostosowane do zawartych w ofercie pracy wymagań.

2) Opisz zakres obowiązków na danym stanowisku
Jak wynika z badania eyetrackingowego** CV, zrealizowanego na zlecenie Pracuj.pl, rekruterzy 58% czasu poświęcanego na zapoznanie się z życiorysem spędzają na analizie doświadczenia. Opis doświadczenia zawodowego powinien więc stanowić najważniejszą sekcję dokumentu. Oprócz samej nazwy firmy i stanowiska, które zajmowaliśmy, opiszmy w CV zakres najważniejszych obowiązków. Warto również pokazać cele, które udało nam się zrealizować w trakcie wykonywanej pracy czy sukcesy, którymi możemy się pochwalić.

3) Zastosuj odwróconą chronologię
W CV stosujmy chronologię odwróconą. Powinniśmy zaczynać od opisu najnowszych doświadczeń zawodowych, na które rerkuter zwraca największą uwagę. To samo tyczy się rubryki poświęconej wykształceniu – studia podyplomowe umieśćmy przed tytułem magistra.

4) Dostosuj długość CV do swojego doświadczenia
Jak wynika z badania na zlecenie Pracuj.pl*, prawie połowa Polaków uważa, że CV powinno zmieścić się na jednej stronie. To błędne założenie. To, ile informacji zamieścimy w dokumencie, zależeć będzie od profilu firmy, do której aplikujemy i wcześniejszych doświadczeń zawodowych. Dlatego CV osoby doświadczonej może mieć nawet kilka stron. Jeśli zajdzie taka potrzeba, warto dodatkowo pogrubić najważniejsze informacje, aby rekruter nie miał problemu z dotarciem do nich.

5) Zadbaj o selekcję informacji
Na etapie tworzenia CV powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne dobieranie treści, adekwatnie do ogłoszenia. Błędem jest chociażby informowanie o realizowanych kursach, które z perspektywy czasu, a także w stosunku do oferty pracy, tracą na aktualności. CV warto regularnie aktualizować – usuwać przedawnione informacje czy doświadczenia, które z punktu widzenia obecnego etapu kariery nie będą miały znaczenia dla rekrutera.

6) Pokaż, że Twoje wykształcenie przyda się w pracy
Jak wynika z badania eyetrackingowego** zrealizowanego na zlecenie Pracuj.pl, rekruterzy, analizując CV, 9% czasu spędzają na analizie wykształcenia. Jest ono szczególnie ważne zwłaszcza wtedy, gdy koresponduje z pracą na stanowisku, na które aplikujemy. Poinformujmy wtedy rekrutera o zajęciach odbytych w ramach programu studiów, na których zdobyliśmy wiedzę potrzebną w przyszłej pracy. Szczególnie młodzi kandydaci bez większego doświadczenia zawodowego powinni wyeksponować sekcję „wykształcenie”, a także swoje aktywności realizowane w trakcie studiów. Na pozytywny odbiór kandydat może wpłynąć działalność w samorządzie studenckim czy kołach naukowych. W życiorysie starającego się o pracę powinna także znaleźć się informacja na temat odbytych kursów i szkoleń organizowanych przez uczelnię.

7) Zadbaj o czytelne CV
Rekruterzy potrzebują prostych i czytelnych CV. Kreatywne życiorysy z nadmiarem ozdobników graficznych często są przez rekruterów odrzucane jako nieczytelne. Dla osób przeprowadzających selekcję CV liczy się estetyka w postaci czytelnego układu, schludność i przejrzystość, a także spójność elementów tj. czcionka, interlinia itp.

8) Postaw na profesjonalny szablon
W celu stworzenia czytelnego i ładnego graficznie CV skorzystaj z Kreatora CV. Na Pracuj.pl dostępny jest bezpłatny i profesjonalny Kreator CV (www.cv.pracuj.pl), który pozwala wybrać jeden z 10 wzorów CV przygotowanych wspólnie ze specjalistami z branży HR. Gotowy dokument można pobrać w formacie pdf lub doc, aby szybko i wygodnie aplikować na oferty pracy.

9) Zadbaj o szczegóły
Błędy w CV już na samym początku mogą skreślić osobę ubiegającą się o pracę. Wśród najczęstszych pomyłek wymienianych przez rekruterów możemy znaleźć błędy stylistyczne czy nawet ortograficzne. Kandydaci bardzo często nie zwracają uwagi na właściwe formatowanie tekstu, co utrudnia lekturę. Pamiętaj też, że Twój adres e-mail musi być profesjonalny i zawierać nazwisko, a rubryka „zainteresowania” powinna być wypełniona prawdziwymi informacjami.

10) Opisz konkretne umiejętności i ukończone kursy
Wypisz w CV umiejętności przydatne w danym miejscu pracy. Unikaj sloganów na rzecz konkretów. Przy znajomości języków obcych określ konkretnie poziom ich znajomości, najlepiej poparty certyfikatami. Opisz, jakie ukończyłeś niedawno kursy i szkolenia – podawaj jednak tylko te, które mogą przydać Ci się na stanowisku, na które aplikujesz.


*Badanie opinii publicznej, przeprowadzone w kwietniu 2015 roku przez TNS Polska, na zlecenie Pracuj.pl, metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 pracujących Polaków, bądź osób pozostających bez pracy nie dłużej niż pół roku.   **Badanie eyetrackingowe CV przeprowadzone wśród rekruterów na zlecenie Pracuj.pl przez ośrodek badawczy Bioscope. Celem badania było sprawdzenie sposobu selekcji materiałów aplikacyjnych (CV) przez rekruterów. W badaniu udział wzięło 21 specjalistów ds. HR. Do zbierania pomiarów użyto eyetrackerów – urządzeń śledzących uwagę wzrokową badanego. Przetestowano 60 CV w wersji autorskiej (przygotowanych samodzielnie przez kandydatów) oraz 60 CV w wersji utworzonej poprzez Kreator CV Pracuj.pl.

[MT / Pracuj.pl]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama