Mój Toruń: Główna » Poradniki » Zmiany w VAT – nowe perspektywy dla przedsiębiorczości?

Zmiany w VAT – nowe perspektywy dla przedsiębiorczości? 

[flaivoloka / sxc]

Od stycznia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące prawa podatkowego. To jedna z najbardziej rewolucyjnych zmian w VAT od ponad 20 lat. Czy wpłyną one znacząco na sytuację polskich przedsiębiorców? Jak wynika z badań Rzetelnej Firmy przedsiębiorcy najdotkliwiej odczuwają obowiązek odprowadzania podatku VAT niezależnie od tego, czy kontrahent zapłacił za towar bądź usługę. To jednak niestety się nie zmieni.

VAT – społeczna dyskusja nie od dziś
Na konieczność zmian w przepisach prawa podatkowego od dawna sygnalizowali już przedsiębiorcy, zrzeszeni w Programie Rzetelna Firma. Od ponad dwóch lat firma przeprowadza wśród nich badanie analizujące absurdy prawne, z którymi przedsiębiorcy spotykają się na co dzień, prowadząc swoją działalność. Z przeprowadzonej w październiku 2013 roku ankiety wynika, że spośród 3 tys. badanych, nieustannie najwięcej niedogodności i kuriozalnych sytuacji w rozwoju biznesu powodują przepisy prawa podatkowego – na taką odpowiedź wskazało aż 42 proc. respondentów.

wykres_1

Źródło: Rzetelna Firma, Absurdy prawne oczami polskich przedsiębiorców, badanie przeprowadzone na próbie 3 tys. przedsiębiorców należących do programu Rzetelna Firma, 2013 r.

Według ankietowanych przedsiębiorców wymóg odprowadzania podatku VAT niezależnie od tego, czy kontrahent zapłacił za towar bądź usługę szczególnie uderza w rzetelność i wiarygodność w biznesie. – W założeniu rozwiązanie to zapewnia stałe zasilanie budżetu państwa, jednak może powodować trudności płatnicze firmy, która ma kłopoty z wyegzekwowaniem należnej zapłaty od partnera biznesowego, – podkreśla Waldemar Sokołowski, Prezes Rzetelnej Firmy.

Takie prawo nie jest przychylnie przyjmowane przez przedsiębiorców, bo ich zdaniem powoduje wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.– dodaje Waldemar Sokołowski. Uczciwa firma musi z własnej kieszeni płacić za nierzetelność swojego partnera biznesowego. Utrudnia to utrzymanie płynności finansowej, co szczególnie może być bolesne dla mniejszych, rodzinnych przedsiębiorstw. Dlatego tak ważne dla przedsiębiorców jest staranne weryfikowanie potencjalnych partnerów biznesowych.

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących podstawy opodatkowania sprawiło, że wszystkie dotychczasowe interpretacje podatkowe, na których opierali się przedsiębiorcy przestały obowiązywać. Poniżej wskazujemy najważniejsze zmiany, jakie obowiązują od 1. stycznia 2014 roku.

1. Faktura schodzi na drugi plan.
Nowe regulacje zmniejszają znaczenie faktury przy określaniu obowiązku podatkowego oraz zwiększają znaczenie faktycznej dostawy towarów czy wykonania usług. Zmiany te oznaczają sporą rewolucję dla przedsiębiorców, której konsekwencje odczują ich finanse. Zmiany oznaczają przyspieszenie momentu zapłaty podatku VAT. Przy długich terminach płatności przedsiębiorca będzie musiał opłacić podatek z własnych środków, zanim otrzyma pieniądze od kontrahenta.

2. Nowe zasady i terminy wystawiania faktur.
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza zmiany zasad i terminów wystawiania faktur. Według starych przepisów przedsiębiorca był zobowiązany do wystawienia faktury nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wydania towaru lub wykonania danej usługi, jednak nie wcześniej, niż doszło do zaistnienia takiego faktu. W myśl nowych regulacji będzie to możliwe nawet na 30 dni przed realizacją usługi, ale nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym taka usługa została wykonana bądź dostarczono towar.

3. Opóźnienie wystawienia faktury nie wpłynie na przesunięcie terminu rozliczenia podatku.
Określone zasady będą dotyczyły podatników, którzy wykonali usługę tylko częściowo lub posiadają umowy na stałe dostawy. Ponadto, przy płatnościach zaliczkowych nowe regulacje pozwalają na wystawienie faktury jeszcze przed otrzymaniem zaliczki. Do tej pory przed płatnością podatnicy wystawiali tzw. faktury pro-forma.

4. Faktury korygujące już na nowych zasadach.
Nowelizacja objęła także obszar wystawiania faktur korygujących. Obniżenie VAT należnego będzie możliwe w przypadku udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej, nawet jeżeli podatnik nie uzyska takiego potwierdzenia. Pamiętajmy jednak, że warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania będzie wykazanie na podstawie posiadanej dokumentacji, że usługobiorca ma świadomość, że kontrakt został zrealizowany na takich warunkach, jakie zostały określone w fakturze korygującej.

Nie ulega wątpliwości, że niejasne, skomplikowane i często kuriozalne przepisy utrudniają rozwój firm. Energia przedsiębiorców, którzy chcą być uczciwi, marnowana jest na zmagania z absurdami prawnymi. Starty na tym odczuwa nie tylko gospodarka, ale także budżet państwa. A to właśnie państwu powinno najbardziej zależeć na tworzeniu dobrego prawa, które byłoby przyjazne przedsiębiorcom i sprzyjałoby etycznym postawom w biznesie.

Dla wielu małych przedsiębiorców kolejne zmiany w podatku VAT powodują wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Chęć zabezpieczenia się przed nieprawidłowymi rozliczeniami z fiskusem skłania do zwiększania roli własnych działów księgowo-podatkowych lub większego wykorzystania zewnętrznych dostawców takich usług. Firmy musiały ponieść także koszty związane z dostosowaniem posiadanych systemów księgowych do nowych regulacji. Przedsiębiorcy chcieliby jasnych zasad pozwalających na uczciwe płacenie podatków bez narażania się na ryzyko błędu i dodatkowych kar czy sporów z administracją skarbową. – mówi Violetta Sukiennik, Biegły Rewident.

Sygnał o wprowadzeniu tak długo wyczekiwanych zmian w prawie podatkowym napawał optymizmem wielu przedsiębiorców. Warto jednak przyjrzeć się im bliżej i zastanowić czy wprowadzone regulacje rzeczywiście są zmianami na lepsze.

[Informacja prasowa / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama