Mój Toruń: Główna » jaja
Wybrane artykuły

jaja

“Ale Jaja”

“Ale Jaja” 17.03.2013. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu, organizująca Trzeci Wielkanocny Konkurs Wyrobów Dekoracyjnych pod nazwą „Ale jaja”, obejmuje działalnością edukacyjno – terapeutyczną i rewalidacyjną młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Więcej ...